Ενημέρωση από τον Δήμο Λέσβου για τους πληγέντες από το σεισμό- Οι ενέργειες για την λήψη των επιδομάτων που δικαιούνται

Ενημερωτικό για τους πληγέντες από το σεισμό


Αναφορικά με τους πληγέντες συμπολίτες μας από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει άμεσα να προβούν για την λήψη των επιδομάτων που δικαιούνται ενημερώνουμε τα παρακάτω.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Προνοιακό επίδομα 586,94 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017. Δικαιούχοι είναι όλοι οι πληγέντες από τον σεισμό οι κύριες κατοικίες των οποίων κρίθηκαν μη κατοικήσιμες από την πρωτοβάθμια επιτροπή. Ειδικά έντυπα έχουν δοθεί ήδη στα ΚΕΠ και στα ειδικά κέντρα που έχουν στηθεί από τον Δήμο Λέσβου στις πληγείσες περιοχές καθώς και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Η διαδικασία της κατάθεσης των αιτήσεων από τους δικαιούχους έχει ήδη ξεκινήσει. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι :

α) έντυπα φορολογικής δήλωσης Ε1 και Ε9 του 2017
β) φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης
γ) φωτοτυπία ταυτότητας
δ) βεβαίωση πρωτοβάθμιου ελέγχου από τους μηχανικούς
ε) σχετική αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία ΚΕΠ)
[Πιστώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων]


ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Παράλληλα τα ΚΕΠ και οι δημοτικές ενότητες δέχονται αιτήσεις για το επίδομα αποζημίωσης των οικοσκευών οι οποίες έχουν καταστραφεί από τον σεισμό. Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδικό έντυπο και οι υπάλληλοι των ΚΕΠ μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Τα δικαιολογητικά για τις οικοσκευές είναι τα παρακάτω :

α) συμπληρωμένη αίτηση με υπογραφή του δικαιούχου (αν υποβληθεί από άλλον χρειάζεται εξουσιοδότηση)
β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (Ε1)
γ) Λογαριασμό ΔΕΗ του ακινήτου
δ) δελτίο ταυτότητας δικαιούχου
ε) μισθωτήριο συμβόλαιο ηλεκτρονικά κατατεθειμένο (αν μισθώνεται η κατοικία)
ζ) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου
η) αυτοψία πυροσβεστικής υπηρεσίας / πολιτικής προστασίας (εφόσον υπάρχει)
στ) φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτων που έχει πληγεί πρέπει να προσκομίσουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2015 (Ε1) που να αποδεικνύει τη φιλοξενία  
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα οικοσκευής είναι έως και τις  10/08/2017.  Μετά το πέρας των αιτήσεων, επιτροπή από υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου θα προχωρήσει σε αυτοψίες για να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 5869,41 ευρώ.   [Πιστώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων]
        
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ   

Επίδομα ενοικίου δικαιούνται όλοι όσοι η κύρια κατοικία τους έχει κριθεί ακατάλληλη σε δεύτερο βαθμό (μετά τον έλεγχο από την δευτεροβάθμια επιτροπή) είτε είναι ενοικιαστές είτε είναι ιδιοκτήτες και έχει αναδρομική ισχύ. Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι πληγέντες ακόμη και αν φιλοξενούνται ή επιλέξουν να φιλοξενηθούν σε φιλικά η συγγενικά σπίτια, με την προσκόμιση μιας απλής υπεύθυνης δήλωσης. Η επιδότηση ενοικίου για τους ενοικιαστές  πληγέντων κατοικιών δίνεται για έξι μήνες ενώ για τους ιδιοκτήτες είναι για δύο χρόνια με την δυνατότητα παράτασης έως το πέρας των εργασιών ανακατασκευής. Λόγω της αναδρομικής ισχύς του επιδόματος ενοικίου, θα πρέπει όλοι οι πληγέντες να προβούν άμεσα σε ενέργειες ενοικίασης κατοικιών ή να μεταφερθούν το ταχύτερο δυνατόν σε φιλικές ή συγγενικές οικίες. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Λέσβου καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής και σίτισης σε καταλύματα των πληγέντων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Ο Δήμος Λέσβου, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και είναι έτοιμος να προκαταβάλει από ίδιους πόρους το εφάπαξ βοήθημα των 586.94 ευρώ. Παράλληλα, από ίδιους πόρους καλύπτει επίσης την διαμονή και σίτιση των δικαιούχων σε καταλύματα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.


ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Δήμος Λέσβου προχωρά άμεσα στην άρση επικινδυνότητας των ετοιμόρροπων κτισμάτων, των οποίων η επικινδυνότητα αφορά κοινόχρηστους χώρους από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, με ειδικά συνεργεία. Οι παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν των καταστάσεων που δόθηκαν στον Δήμο από τους μηχανικούς του Υπουργείου έπειτα από τις αυτοψίες που έγιναν στα κτίσματα αυτά.

Διευκρινίζουμε ότι η άρση επικινδυνότητας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ολοκληρωτική κατεδάφιση κτίσματος, αλλά απομάκρυνση των επικίνδυνων τμημάτων των κατοικιών για την αποφυγή ατυχήματος.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΩΝ


Έπειτα από σχετική ανακοίνωση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να επιδοτήσει τόσο την ανακατασκευή όσο και την επιδιόρθωση των πληγέντων κτισμάτων με ποσό ανά τετραγωνικό επιδοτούμενο κατά 80% από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά 20% μέσω άτοκου στεγαστικού δανείου με ορίζοντα δεκαπενταετίας. Τα επιδόματα θα χορηγηθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη με την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης και ξεκινήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακατασκευή οικιών θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.