GGO

OYZO

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Πόλεμος Περιφέρειας και Δήμου Λέσβου- Απάντηση με στοιχειά στον Δήμαρχο από την Περιφέρεια για τα χρήματα που έχει λάβει έως τώρα

Η Περιφερειάρχης Βορείου κα. Χριστιάνα Καλογήρου απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή στον Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπύρο Γαληνό:


«Κύριε Δήμαρχε,

Σε μια εποχή δυσκολιών και δοκιμασίας επιλέγετε την οδό των υποθέσεων και της φημολογίας. Και επί των υποθέσεων και της φημολογίας επιχειρείτε να διατυπώσετε κριτική εις βάρος της Περιφέρειας.

Είναι γνωστό κύριε Δήμαρχε, ότι όλοι οι δημόσιοι πόροι τελούν υπό καθεστώς συγκεκριμένων διαδικασιών και διαφάνειας. Η Περιφέρεια ούτε ιδιοποιείται πόρους ούτε αποκρύπτει πόρους.

Για την ενημέρωση όλων επισυνάπτονται τα εξής:

Υπόμνημα του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Γιώργου Σπανέλλη με θέμα: “Χρηματοδοτήσεις Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τη διετία 2016-2017 για προσφυγικό- έκτακτες ανάγκες”.

Έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ευστράτιου Συβρή, με θέμα: “Χρηματοδότηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών φυσικών καταστροφών αλλά και της πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών”.

Σε αυτά τα έγγραφα αποτυπώνεται η πραγματικότητα ως προς τους πόρους και τη διάθεσή τους».

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ:  Επιπλέον κρατική χρηματοδότηση στο Δήμο Λέσβου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ζητά ο Δήμαρχος ΛέσβουΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

α) Μετά τις πλημμύρες της 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 και σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου, τη ΔΕΥΑΛ. και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου υποβλήθηκε και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 5 εβδομάδων από την εμφάνιση του καταστροφικού φαινομένου, αίτημα με το 157/3/2-1-2017 έγγραφό μας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑΕ 888 /2017 (Φυσικών Καταστροφών) οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από την πλημμύρα. Το εν λόγω αίτημα μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού δελτίου που κατατέθηκε ζητήθηκε χρηματοδότηση συνολικού ύψους € 10.677.100,00 για τα παρακάτω έργα  και δράσεις ανά Φορέα :

Ζημιές σε δημοτικές υποδομές
€ 2.772.300,00 (έγγραφο 70562/14-12-2016 Δήμου Λέσβου)
Ύδρευση/Αποχέτευση
€ 1.629.800,00 (έγγραφο 11447/2-12-2016 ΔΕΥΑΛ)
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής)
€ 30.000,00 (Το από 15-12-2016 υπόμνημα επιτροπής καταγραφής ζημιών
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια)
€ 4.800.000,00 (ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά οδικό άξονα και το από 15-12-2016 υπόμνημα επιτροπής καταγραφής ζημιών)
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών (Χείμαρροι)
€ 1.235.000,00 (Η από 22-12-2016 αυτοψία Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος  ΔΤΕ Π. Ε. Λέσβου με δαπάνη € 1.200.000,00  & η 214/14-12-2016 πρόταση Ε.Κ.Π.Α για ερευνητική εργασία € 35.000,00)
Υγεία (Κέντρο Υγείας Καλλονής)
€ 30.000,00 (το από 15-12-2016 υπόμνημα επιτροπής καταγραφής ζημιών)
Εκπαίδευση
€ 50.000,00 ( το 317/30-11-2016 έγγραφο Δ/ντού Δημοτικού Σχολείου Καλλονής)
Αλιευτικά καταφύγια
€ 130.000,00 (Το 2743/15-12-2016 έγγραφο Δημ. Λιμ. Ταμ. Λέσβου)β) Μετά την πλημμύρα του Νοεμβρίου 2016 με το 1829/6-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών, των  πυρκαγιών  του Ιουλίου και Αυγούστου 2016 στη Χίο και των πλημμυρών της 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 στη Λέσβο και προκειμένου παράλληλα να συνδράμουμε το έργο των Δήμων στην αποκατάσταση ζημιών σε χειμάρρους κατά τα προβλεπόμενα στην από 30.11.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΤΡ7ΛΩ-ΩΛ9) Απόφαση του Σ.Ο.Π.Π., ζητήθηκε η αύξηση του Προϋπολογισμού ήδη ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως κατωτέρω:
- αύξηση του  προϋπολογισμού του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Λέσβου» (επαρχιακού, εθνικού)  με ΑΕ 2014ΕΠ58800002 και αρχικό προϋπολογισμό € 4.005.000,00, κατά € 7.495.000,00.
- αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «Καθαρισμός χειμάρρων νήσου Λέσβου», με ΑΕ 2016ΕΠ58800006 και αρχικό προϋπολογισμό € 1.300.000,00, κατά € 1.200.000,00.
- αύξηση του  προϋπολογισμού του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Χίου » (Εθνικό και Επαρχιακό) , με ΑΕ 2014ΕΠ58800000 και αρχικό προϋπολογισμό € 2.500.000,00, κατά € 2.700.000,00
- αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «Καθαρισμός χειμάρρων νήσου Χίου», με ΑΕ 2016ΕΠ58800000 και αρχικό προϋπολογισμό € 850.000.000, κατά € 650.000,00.

 Με την 141653/29-12-2016 (ΑΔΑ : ΩΑΡΨ465ΧΙ8-8ΧΧ ) Απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκαν τελικά αυξήσεις :
- κατά € 4.500.000,00 για τη συντήρηση του επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου Λέσβου
-  κατά € 800.000,00 για τον καθαρισμό των χειμάρρων Λέσβου
- κατά € 2.000.000,00 για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Χίου
- κατά € 500.000,00 για τον καθαρισμό των χειμάρρων Χίου.

δ) Παράλληλα και με Απόφαση του κ. Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια Β. Αιγαίου / Π. Ε. Χίου με το ποσόν των € 100.000,00 για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Το ποσόν αυτό διατέθηκε για την εκπόνηση ερευνητικού έργου – προγράμματος αποκατάστασης μέσω προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Δήμου Χίου και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος σημειώνουμε  ότι τα προαναφερόμενα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου και καθαρισμού των χειμάρρων βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξέλιξη ενώ τα υπόλοιπα σε στάδιο δημοπράτησης – ανάθεσης.


                                                                           Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                   ΑΝΑΠΤ.  ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ -  ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
                                                                    & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ


                                                                                               Γ. Σπανέλλης
                                                                                                 Π.Ε.1 / Α’

Χρηματοδότηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση
           Εκτάκτων Αναγκών φυσικών καταστροφών αλλά και της πρώτης
           υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών
Σχετ: το υπ. αρίθμ.33651/344 έγγραφο της Αυτοτελή Διεύθυνσης Πολιτικής
          Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα έτη 2015, 2016 και 2017, έχει επιχορηγηθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών αλλά και της πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών  με τα παρακάτω ποσά:
α) 100.000,00(ΦΕΚ 2613/4-12-2015 τ. Β΄ & η αριθμ πρωτ. 42775/8-12-2015 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών)

β) 100.000,00 (ΦΕΚ 552/2-3-2016 τ. Β΄ & η αριθμ. πρωτ. 3066/22-2-2016 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών)

            Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για οικονομικά έτη 2015 & 2016 αναφορικά με τις δαπάνες προσφυγικών ροών είναι τα κάτωθι:

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
   2015
-Προμήθεια πτωματικών σάκων                                                      1.700,00
-Μεταφορά μεταναστών στα κέντρα φιλοξενίας                               20.000,00
-Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                                                      500,00
ΣΥΝΟΛΟ    
                                                                                    22.200,00
2016

-Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων ασφάλειας και ανάκρισης καθώς και του προθαλάμου φιλοξενίας των μεταναστών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και ενός για τις αντίστοιχες ανάγκες του Λιμενικού Σταθμού στην Σκάλα Καλλονής                                                                                 1.595,00
-Δαπάνες περίφραξης του κέντρου φιλοξενίας  μεταναστών στην Μόρια  
                                                                                                          15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           16.595,00

ΠΕ ΧΙΟΥ
2015
-Επισιτιστική βοήθεια                                                                          80.000,00
-Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης                                                   18.800,00
-Μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων                                       100,00
-Διάφορες εργασίες και προμήθειες για τις ανάγκες του χώρου φιλοξενίας των πολιτών τρίτων χωρών                                                                                 22.500,00 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           121.400,00
2016  
-Επισιτιστική βοήθεια                                                                         13.500,00 
-Είδη πρώτης ανάγκης                                                                       50.960,00
-Κατασκευαστικές Εργασίες                                                               66.300,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                          130.760,00

ΠΕ ΣΑΜΟΥ
2015
-Επισιτιστική βοήθεια                                                                          3.000,00
-Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικού και τηλεφωνικού δικτύου στις
 προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων                           2.000,00
-Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση ηλεκτρικού και τηλεφωνικού δικτύου
στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων                    3.800,00   
-Μεταφορά και εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων στον χερσαίο χώρο
λιμένα Μαλαγαρίου                                                                               6.380,00 
-Προμήθεια κλειδαριάς οικίσκ. ελέγχου λιμενικής αστυν.                          41,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                            15.221,00
2016
-Προμήθεια (4) φέρετρων για την ταφή των μεταναστών                      1.044,00
-Αγορά καταψύκτη για την διατήρηση δειγμ. DNA                                   282,00
-Πληρωμή εισιτηρίων ειδικού απεσταλμένου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
 Αθηνών λόγω κρούσματος ελονοσίας                                                     226,00
-Διενέργεια ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών λόγω κρούσματος
 ελονοσίας                                                                                             1.500,00 
-Αγορά τροφίμων                                                                                  4.260,00 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                               7.312,00

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                       38.795,00
ΠΕ ΧΙΟΥ                                                                                            252.160,00
ΠΕ ΣΑΜΟΥ                                                                                         22.533,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2015 & 2016                         313.488,00

γ) 100.000,00 (27207/01-09-2016 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αντιμετώπιση ζημιών (Αντιπλημμυρικά Έργα) σε υποδομές χωρικής Αρμοδιότητας ΠΕ Χίου.) ΑΔΑ: 7Χ01465ΦΘΕ-ΤΜΕ.

δ) 5.000,00 (93395/28-09-2016 Απόφαση έγκρισης επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου κάλυψη αναγκών πολιτικής ΠΕ Χίου ) ΑΔΑ:ΩΥ8ΑΟΡΙ1-ΘΔΜ

ε) 5.000,00 (79346/07-11-2016 Απόφαση έγκρισης επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου κάλυψη αναγκών πολιτικής ΠΕ Χίου) ΑΔΑ:Ω6ΠΛΟΡ1Ι-5ΚΟ

Καμία άλλη  χρηματοδότηση δεν έχει λάβει για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας αλλά και για την αντιμετώπιση του σεισμού τις 12 Ιουνίου 2017 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  


                                                 
                                                      Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
                                                      Δ/νσης Οικονομικού- Δημ. Ελέγχου  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

κυρίου Χρ. Αργυρίου.                                             Ευστράτιος Συβρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com