GGO

OYZO

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου- Δείτε ποια είναι τα θέματα προς συζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου στο «7ο Φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς»
2
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη δαπάνης παράθεσης γεύματος στους συμμετέχοντες στο «Διεθνές Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων 2017-Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού» το οποίο διοργανώνεται στη Λέσβο από 12 έως 22 Ιουνίου 2017
3
Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μεταβίβαση της Εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ.) του Υπερταμείου
4
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Σταματίου Καλαϊτζίδη για μείωση συνολικού μισθώματος τμήματος αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή αεροδρομίου Μυτιλήνης
5
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 444/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού λόγω σεισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
7
Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης «Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων, τροποποίηση β’ φάσης    αναθεώρησης πολεοδομικής μελέτης και πράξη εφαρμογής των οικισμών Βαρειά-Ακρωτήρι και επεκτάσεις αυτών» (Σχετ: η υπ’ αριθμ. 59/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8
Καθορισμός των θέσεων των αδειών υπαίθριου στασίμου εμπορίου και των ειδών πώλησης (Σχετ: η υπ’ αριθμ. 60/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
9
Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών
10
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών κ. Μαρίας Πρωτόγερου του Παναγιώτη
ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                            Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
11
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
12
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρεση διακριτής ταυτότητας για την δημιουργία νέου ‘’DESTINATION BRAND’’ του Δήμου Λέσβου»
13
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Προγραμματισμό Οργάνωση Διαχείριση Παρακολούθηση και Έλεγχο Γραφείου Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Λέσβου»
14
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση της στρατηγικής και των κατευθυντήριων δράσεων του Δήμου Λέσβου για την βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
15
Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο επί της δημοτικής οδού Τήνου και Κέας
16
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2017 μελέτης και καθορισμός εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρου»
17
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τάφων σε Νεκροταφεία του Δήμου Λέσβου»
18
Έγκριση των μελετών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των έργων με τίτλους: α) «Επισκευή Συνεδριακού Κέντρου Μήθυμνας», β) «Ανακατασκευή με σταμπωτό δάπεδο Δημοτικής οδού (Παλαιά αγορά) στην Καλλονή», γ) «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Β.Δ. τμήματος Λέσβου», δ) «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Ν.Α. τμήματος Λέσβου πλην Δ.Ε. Μυτιλήνης»
19
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 185/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ)»
20
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 138/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
21
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 183/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
22
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 122/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
23
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 122/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
24
Προσωρινή Παραλαβή του  έργου με τίτλο: « Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων περιοχής Γέρας»
25
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
26
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Αύλειου Χώρου Δ.Σ Λισβορίου του Δήμου Λέσβου»
27
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτόμιγμα»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
28
Έγκριση της ειδικής έκθεσης δράσεων επίτευξης στόχων Α΄ τριμήνου  του Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Λέσβου - 41η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
29
Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
30
Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
31
Αποδοχή πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών
32
Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε αποθήκες και γεωργικά κτίρια εκτός οικισμού και σε επαγγελματικούς χώρους άνω των 1000,00 τ.μ.
33
Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής  του υποέργου 4 της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»-Κ.Σ. Λέσβου, όσον αφορά στις ομάδες ειδών του διαγωνισμού για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές  και  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν. 4412/2016)
34
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος  του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής  περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, για τοποθέτηση σετ ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, από τους μισθωτές που θα αναδειχθούν από τις διενεργηθείσες δημοπρασίες δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 30938/2-6-2017 Διακήρυξης Δημοπρασίας
35
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον Παπάδο Γέρας
36
Εξέταση αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Β. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ-Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο.Ε», για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου
37
ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
38
Μεταφορά χρημάτων από παλαιό τραπεζικό λογαριασμό κληροδοτήματος και κλείσιμο  αυτού και άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Κληροδότημα  Κυριακίδη Ευστρατίου - Πελόπης»
39
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
40
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΜΠΟΥΛΟΣ
41
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ       Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
42
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
43
Έγκριση εισήγησης προς την ΑΔΕΛ Α.Ε. για δωρεάν είσοδο στην Πλάζ «Τσαμάκια» των ευάλωτων ομάδων
44
Κατάρτιση τεκμηριωμένων αιτημάτων έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών με ακρωνύμια Μ.Ε. και Β.Μ.
45
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 72.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
46
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
47
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
48
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
49
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017
50
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
51
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 8μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση  αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατόπιν της ματαιωθείσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/6/2017 λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε ανήμερα στην περιοχή και την κήρυξη του Δήμου Λέσβου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αριθ. πρωτ. 4229/13-6-2017 απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας), με σκοπό τόσο την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών όσο και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν.


                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com