GGO

OYZO

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 32 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου στο «7ο Φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                            Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
2
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
3
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρεση διακριτής ταυτότητας για την δημιουργία νέου ‘’DESTINATION BRAND’’ του Δήμου Λέσβου
4
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Προγραμματισμό Οργάνωση Διαχείριση Παρακολούθηση και Έλεγχο Γραφείου Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Λέσβου
5
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση της στρατηγικής και των κατευθυντήριων δράσεων του Δήμου Λέσβου για την βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6
Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο επί της δημοτικής οδού Τήνου και Κέας
7
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τάφων σε Νεκροταφεία του Δήμου Λέσβου»
8
Έγκριση των μελετών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των έργων με τίτλους: α) «Επισκευή Συνεδριακού Κέντρου Μήθυμνας», β) «Ανακατασκευή με σταμπωτό δάπεδο Δημοτικής οδού (Παλαιά αγορά) στην Καλλονή», γ) «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Β.Δ. τμήματος Λέσβου», δ) «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Ν.Α. τμήματος Λέσβου πλην Δ.Ε. Μυτιλήνης»
9
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 185/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ)»
10
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 138/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
11
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 183/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
12
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 122/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
13
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 122/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
14
Προσωρινή Παραλαβή του  έργου με τίτλο: « Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων περιοχής Γέρας »
15
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
16
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Αύλειου Χώρου Δ.Σ Λισβορίου του Δήμου Λέσβου»
17
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτόμιγμα»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
18
Έγκριση της ειδικής έκθεσης δράσεων επίτευξης στόχων Α΄ τριμήνου  του Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Λέσβου - 41η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
19
Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
20
Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
21
Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε αποθήκες και γεωργικά κτίρια εκτός οικισμού και σε επαγγελματικούς χώρους άνω των 1000,00 τ.μ.
22
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον Παπάδο Γέρας
23
Μεταφορά χρημάτων από παλαιό τραπεζικό λογαριασμό κληροδοτήματος και κλείσιμο  αυτού και άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Κληροδότημα  Κυριακίδη Ευστρατίου - Πελόπης»
24
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
25
Έγκριση εισήγησης προς την ΑΔΕΛ Α.Ε. για δωρεάν είσοδο στην Πλάζ «Τσαμάκια» των ευάλωτων ομάδων
26
Κατάρτιση τεκμηριωμένων αιτημάτων έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών με ακρωνύμια Μ.Ε. και Β.Μ.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
27
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
28
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
29
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017
30
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
31
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 8μηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση  αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
32
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης τριήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Ανακύκλωση Βιβλίων»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com