2 τροπολογίες κατέθεσε ο Γ. Παλλης για την Λέσβο και έγιναν δέκτες-Δείτε ποιες είναι

Τροπολογίες που αφορούν τη Λέσβο κατέθεσε και έγιναν αποδεκτές, ο Γ. Πάλλης


Δύο τροπολογίες που αφορούν τη Λέσβο και έγιναν αποδεκτές από τον αρμόδιο υπουργό, κατατέθηκαν σήμερα με πρωτοβουλία του Γ. Πάλη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’/1999) και άλλες διατάξεις»

Η πρώτη με τίτλο: «Χρηματικές δωρεές υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας  Λέσβου» δίνει την δυνατότητων στις Περιφέρειας της Χώρας «να συμβάλλουν από ίδιους πόρους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το σεισμό που πραγματοποιήθηκε στις 12.06.2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου»

Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειακού τους Συμβουλίου, η δωρεά χρημάτων από άλλες Περιφέρειες στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των π.δ. 30/1996 και 242/1996.

Με βάση την τροπολογία «χρήματα που δεν αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.»

Η δεύτερη τροπολογία με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών και μαθητριών» αφορά τις περιπτώσεις περιοχών της χώρας που κηρύχθηκαν πρόσφατα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και το σχολικό έτος δεν έληξε, ούτε ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των μαθητών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Οικονομική Επιτροπή της κάθε περιφέρειας μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα έως 30.6.2017", προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων και λαμβανομένων υπόψη, σε κάθε περίπτωση, κριτηρίων οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.


Ο Γ. Πάλλης παρουσίασε τις παραπάνω τροπολογίες στην Ολομέλεια του Κοινοβούλιού, ενώ για την εξέλιξή τους ενημέρωσε και τηλεφωνικά τη Γ.Γ. της Περιφερειας Χ. Καλογήρου