Στράτος Γεωργούλας: «Χωρίς έγκριση λογιστικών καταστάσεων ο Δήμος Λέσβου για τα έτη 2014, 2015»

 «Χωρίς έγκριση λογιστικών καταστάσεων ο Δήμος Λέσβου για τα έτη 2014, 2015»Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), ο Δήμος Λέσβου είναι από τους δήμους που δεν έχει εγκριθεί η λογιστική του κατάσταση για παρελθόντα έτη. Περισσότερο από 5 χρόνια μετά τη θέσπιση της υποχρεωτικής εφαρμογής της λογιστικής του δεδουλευμένου, ο Δήμος μας, αδυνατεί να τηρήσει τα χρονικά όρια που προβλέπονται στη νομοθεσία για την έγκριση των λογιστικών καταστάσεων και τη δημοσίευση των ισολογισμών του. Η σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση και, κατά συνέπεια, στη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων ακυρώνει σε ένα βαθμό τη χρησιμότητα των καταστάσεων, ειδικά όσον αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών για τα οικονομικά του δήμου μας και φανερώνει μια πολιτική ευθύνη από πλευράς της δημοτικής αρχής.

Αναφέρεται επίσης στην ίδια μελέτη ότι αυτό που προτείνεται για τους δήμους που βρίσκονται σε αυτή τη θέση είναι η «αυστηροποίηση των ποινών σε περίπτωση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων».


Ερωτάται ο Δήμαρχος Λέσβου, αν τα παραπάνω είναι αληθή και τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει (έστω και καθυστερημένα) για τη διόρθωση της υπάρχουσας κατάστασης χωρίς τον κίνδυνο επιβολής ποινής στο Δήμο.

Στράτος Γεωργούλας
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ο Άλλος Δρόμος»