Δ/ντής Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λέσβου «Ψάχνουμε για καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης»

Δήλωση του Δ/ντή Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λέσβου για την στέγαση του μουσικού σχολείου Μυτιλήνης


Ο Δ/ντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λέσβου, κ. Καπιωτάς Μιχαήλ, δηλώνει ότι θα τον χαροποιούσε ιδιαίτερα εάν οι ενέργειες που απορρέουν από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του νησιού μας, οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης και συμβάλλουν στην ορθή ανάπτυξή  του.

Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου
 ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Φυσικός

Περιβ. Χαρτογράφος, MSc.