Σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας, στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής

Σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας


Σε εξέλιξη βρίσκονται από το Δήμο Λέσβου, τα έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας, στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής, με στόχο να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική πρόσβασή γεωργών και κτηνοτρόφων στις ιδιοκτησίες τους.

Συγκεκριμένα, με μηχανήματα και δυναμικό του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις περιοχές «Κρινέλια», «Μέσσα», «Απδούλια», «Γιορνίσι», «Αχνιδίτης», «Ποτισμένα», «Όχθος», «Κούμασος» (προς αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής), «Μόσνα» (δύο δρόμοι), «Χλιός», «Πλάτη», «Βρωμόνερα» και «Λαιμός».


Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω παρεμβάσεις, πραγματοποιούνται στη βάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Λέσβου, για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν από την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου του νησιού μας.