Ποιες ειδικότητες θέλετε να έχει το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης;- Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νέες Ειδικότητες στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Ποιες ειδικότητες θέλετε να έχει το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης;


Στα πλαίσια της έναρξης του νέου φθινοπωρινού εξαμήνου 2017Β, το Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τις επιθυμίες και προσδοκίες των μελλοντικών σπουδαστών του, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την ειδικότητα που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πριν τη συμπλήρωσή της φόρμας, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει ισχύ αίτησης εγγραφής.

Η έγκριση των νέων ειδικοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Για να λειτουργήσει οποιαδήποτε εγκεκριμένη ειδικότητα, απαιτούνται πάνω από 15 ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής νέων σπουδαστών. Ο χρόνος κι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής αποτελούν αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες ειδικότητες και τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτές από τον συημμένο πίνακα.