ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση , δάση και ευπαθείς περιοχές της Λέσβου

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση , δάση  και ευπαθείς περιοχές της Λέσβου

Αποφασίζουμε

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού  Κώδικα.

Εξαιρούνται κατόπιν αδείας, που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης της απαγόρευσης αυτής οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαμένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θυροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών.

Ο Δήμος Λέσβου να ανακοινώσει το περιεχόμενο της απόφασης  στις Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα αρμοδιότητάς  του.
                                                           
 Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγητικής περιόδου 20 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια θήρας για την περίοδο 2017-18.

Επισημαίνουμε την επισταμένη φύλαξη του Δάσους από την πλευρά των κυνηγών και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυρίως με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

                
                                                                Ο    Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου

                                                                           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ