Επισκευάζεται το διατηρητέο κτήριο του Παρθεναγωγείου στην Πτερουντα Λέσβου- 74.354.00€ ο προϋπολογισμός

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η επισκευή και συντήρηση του ιστορικού κτηρίου στην Πτερουντα Λέσβου


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO ( 74.354,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7331.0010 οικ. έτους 2017 για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΤΑ)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ

Η Πτερούντα είναι ένα μικρό ορεινό χωριό. Όλοι οι κάτοικοί της ήταν ανέκαθεν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Μέχρι το 1890 δεν είχε Δημοτικό Σχολείο. Λίγα παιδιά, των πιο πλουσίων, μάθαιναν γράμματα κοντά στον παπά του χωριού. Χωρίζονταν σε ομάδες των 6-8 παιδιών και η διδασκαλία περιελάμβανε στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή. Δεν υπήρχε, βέβαια, σύστημα διδασκαλίας ούτε καθορισμένος χρόνος φοίτησης, όμως ο εφημέριος απολάμβανε ιδιαίτερης αμοιβής.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχολικό κτίριο στην Πτερούντα χτίστηκε το έτος 1890 με δαπάνη δυο διακεκριμένων παιδιών της Λέσβου του Χατζηβλουτή ή Χατζηβλουτίδη από την Πτερούντα και του Μιχαήλ Χατζηλουκά από τα Παράκοιλα, ο οποίος παντρεύτηκε στο χωριό μας. Οι δωρητές αυτοί κατέβαλαν και τους μισθούς των δασκάλων.
Το κτίριο του σχολείου ήταν μεγαλύτερων διαστάσεων από το ήδη υπάρχον και είχε ιδιαίτερο δωμάτιο για κατοικία του εκάστοτε δασκάλου.

Το 1898 χτίστηκε και το Παρθεναγωγείο από την ευεργέτιδα Φωτεινή Βενίδη, γιαγιά του Μεγάλου Ευεργέτη Ευριπίδη Κουτλίδη. Τούτο σταμάτησε να λειτουργεί το 1942.

Το 1929 το κτίριο του σχολείου, που είχε παλιώσει, κατεδαφίστηκε και χτίστηκε στο ίδιο οικόπεδο καινούριο με διαφορετική διαρρύθμιση από τον Ευεργέτη Φίλιππο Κουτλίδη.

Με το πέρασμα του χρόνου και τα δυο σχολικά κτίρια είχαν γίνει ετοιμόρροπα και επειδή το Σχολικό Ταμείο δεν είχε χρήματα για να το επιδιορθώσει, θα γινόταν ερείπια αν δεν ενδιαφερόταν ο μεγάλος Ευεργέτης του χωριού μας Ευριπίδης Κουτλίδης, που ανέλαβε πρόθυμα την επισκευή και των δυο σχολικών κτιρίων. Οι εργασίες για την επιδιόρθωση τελείωσαν το 1959.

ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Το σχολείο Πτερούντας ήταν διθέσιο και από το σχολικό έτος 1945-1946 λειτουργούσε με ένα μόνο δάσκαλο. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατ’ έτος μέχρι το 1951 κυμαινόταν μεταξύ 80 έως 100. Από τον Οκτώβριο του 1959 υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο.