Εκλογές στην ΕΠΣ Λέσβου στις 5 Ιουνίου

Αρχαιρεσίες στην ΕΠΣ Λέσβου θα πραγματοποιηθούν στις 5 Ιουνίου, κατά την Γενική Συνέλευσης της Ένωσης


Αναλυτικά η προκήρυξη των εκλογών:

Πρός τα σωματεία της δύναμης μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΣΛ και του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ’ αριθμ. 10/11-05-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΛ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΛ στην Μυτιλήνη την 5η Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ιππείου, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 18:00 με θέματα:
Εκλογή τριών (3) γραμματέων Πρακτικών Γ.Σ., επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

Συζήτηση – έγκριση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2017.
Συζήτηση – έγκριση Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Συζήτηση – έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2018.
Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα (11) Τακτικών και μέχρι έντεκα (11) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΛ.

Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών (3) τακτικών και μέχρι τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΛ.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδη την 06-06-2017 στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.
των εργασιών της Γ.Σ. προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΣΛ, της δε Εφορευτικής Επιτροπής δικαστικός εκπρόσωπος ο οποίος θα διορισθεί από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.


Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του ΔΣ των Σωματείων.