GGO

OYZO

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 56..!! θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 Μαΐου 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
2
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συνεδριάζει ως συλλογικό   πειθαρχικό όργανο κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007
3
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λέσβου (ΣΕΜΔΛ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
4
Αποδοχή και έγκριση Α΄ Κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Λέσβου.
5
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00 € των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Δ/θμιας   Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου  για κοπή χόρτων  στους αύλειους  χώρους των σχολείων.
6
Αντικατάσταση  τακτικών μελών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λέσβου
7
Έγκριση χορήγησης δυνατότητας επιλογής εγγραφής των μαθητών της Τοπικής Κοινότητας Αφάλωνα στα Δημοτικά Σχολεία Παναγιούδας ή Μόριας
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
8
Έγκριση ονομασίας τοπικής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου σε οδό «Λεσβιακής Φάλαγγας»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
9
Έγκριση του από 31/3/2017 πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τους πρόσφυγες στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας
10
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού υδρονομέων, ναυαγοσωστών και   πυρασφάλειας για το έτος  2017
11
Συνέχιση κατά παρέκκλιση λειτουργίας της χρήσης ως ΚΥΕ Καφέ-Εστιατόριο στην οδό  Ζαλόγγου 25 στη Μυτιλήνη από τον κ. Κωνσταντάρα Ισίδωρο (απόφαση 42/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Λέσβου)
12
Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου (απόφαση 47/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Λέσβου)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
13
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Εξειδικευμένη στήριξη για την εκπόνηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                               Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14
Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στην Έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ» και στην Έκθεση Διακοπών και Ταξιδιών «GREEK TRAVEL SHOW» και Β) Έγκριση έκδοσης σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
15
Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στην τριήμερη συνάντηση και ημερίδα για τον Τουρισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο, από 2 έως 5 Ιουνίου 2017, με θέμα: «Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, η περίπτωση της Λέσβου. Ισχυρά σημεία και προϋποθέσεις ανάκαμψης» και Β) Έγκριση έκδοσης σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
16
Έγκριση 22ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
17
Έγκριση 23ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
18
Έγκριση 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
19
Έγκριση 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
20
Έγκριση 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
21
Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
22
Έγκριση 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
23
Έγκριση 32ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
24
Έγκριση αμοιβής, πλέον της ελάχιστης νόμιμης, του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Χωριατέλλη Νικόλαου για υπόθεση του Δήμου Λέσβου
25
Εξέταση αιτήματος κ. Ν. Μηλιορέλλη για καταβολή οφειλής της ΔΕΠΤΑΜ
26
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
27
Έγκριση απ’ ευθείας και χωρίς δημοπρασία αγοράς ακινήτου στον οικισμό Κ. Τρίτους της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου
28
Έγκριση αγοράς ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Παλαιοκήπου Γέρας
29
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου  (οικόπεδο 93,93 τ.μ. στην       πλατεία Άντισσας)
30
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου-ελαιοκτήματος στη Δ.Κ Παμφίλων του Δήμου Λέσβου
31
Α) Έγκριση έναρξης επαναδημοπράτησης εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη-Τ.Κ Παλαιοχωρίου-Δ.Ε Πλωμαρίου Δ. Λέσβου και Β) Επικύρωση της αριθ. 349/2017 απόφασης Ο.Ε Δήμου Λέσβου με θέμα «Επαναδημοπράτηση για την εκμίσθωση ελαικτημάτων Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη-Τ.Κ Παλαιοχωρίου-Δ.Ε Πλωμαρίου- Δήμου Λέσβου»
32
Εξέταση αιτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για Παράταση παραχώρησης δημοτικών ακινήτων (καταστημάτων υπό στοιχεία Β4 & Β5 στο οικισμό ΟΕΚ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΙ, στην Καλλιθέα) και εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών
33
Αίτηση-καταγγελία σύμβασης μίσθωσης της Αικατερίνης ΒΑΤΗ (δημοτικό ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ: ισόγειο 35 τμ περίπου, πλησίον πρώην Σφαγείου)
34
Λύσης μισθωτικής σύμβασης και παραλαβή ακινήτου (κτίσμα 80 τ.μ. πρώην Αστυνομικός Σταθμός Λ. Θερμής)
35
Λύση μισθωτικής σύμβασης - έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΑ ΤΣΑΜΑΚΙΑ ΚΛΕΙΟΥΣ)
36
Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου (κύρια αίθουσα παλαιού ελαιοτριβείου στη θέση ΚΑΜΠΟΥΔΙ Αγιάσου) στο Σύλλογο-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Πνευματικό Κέντρο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ”»
37
Έγκριση δαπανών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
38
Ορισμός ταμειακού υπολόγου για διαχείριση  τραπεζικών λογαριασμών έργων
39
Έγκριση-νομιμοποίηση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
40
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
41
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στη Φιλαρμονική του Δήμου Λέσβου της χρήσης Δημοτικού οικίσκου κοντά στο Υδραγωγείο στην συνοικία «ΚΑΜΑΡΕΣ» Μυτιλήνης
42
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
43
Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λέσβου  και Δήμου Λήμνου
44
Έγκριση του από 28/12/2016 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία και λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου για το  έργο: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) στην Θέση Ουτζά - Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου» [θεομηνία Νοεμβρίου 2016]
45
Έγκριση του από 15/2/2017 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το  έργο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) στην Θέση Ουτζά - Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου» [θεομηνία Ιανουαρίου 2017]
46
Έγκριση λύσης των συμβάσεων της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Λάμπου Μύλων»
47
Έγκριση της  υπ’ αριθμ. 67/2017 μελέτης  και του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μήθυμνας»
48
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 178/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ)»
49
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ»
50
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΠΕΤΡΙ 2΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
51
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας »
52
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτόμιγμα»
53
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τοίχου στη Βατούσα»
54
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τριών Τοιχίων Αντιστήριξης από οπλισμένο Σκυρόδεμα στον Αύλειο Χώροτου 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, στη Λαγκάδα και στο Χάλικα για άρση επικινδυνότητας των υφιστάμενων Τοιχίων »
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
55
Έγκριση κάλυψης δαπάνης τηλεφωνικής σύνδεσης του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Λέσβου
56
Α) Έγκριση κάλυψης δαπάνης παράθεσης γεύματος σε εθελοντικές οργανώσεις και  Β) Έγκριση έκδοσης σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com