Προκήρυξη για 203 μόνιμες προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου- 6 προσλήψεις στο περιφερειακό γραφείο ασύλου Λέσβου

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις – 203 θέσεις εργασίας με την 6Κ/2017 στην υπηρεσία ασύλου.


Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο: