1.875.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας

1.875.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε η σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» με τίτλο «Δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων δομών υγιεινής».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.875.000 ευρώ και απευθύνεται στους Δήμους και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και σε κάθε άλλο φορέα που έχει αρμοδιότητα για να δημιουργήσει ή να αναβαθμίσει τις υποδομές του για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, να καλύψει κοινωνικές ανάγκες ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, να προμηθευτεί εξοπλισμό κοινωνικών υποδομών και να αναβαθμίσει υφιστάμενους χώρους.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Με την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενισχύουμε το πλέγμα κοινωνικής προστασίας δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού των νησιών μας που στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό».