Αντιδράσεις προκαλεί η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA για την ενσωμάτωση προσφύγων- Διευκρινήσεις από τον Δήμο Λέσβου

Σχετικά με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS), θα θέλαμε να διευκρινίσουμε  τα παρακάτω:


Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος έχει προτείνει ανάμεσα σε άλλα ιδρύματα, φορείς και οργανώσεις όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου ως εταίρο - συνεργάτη. Στα πλαίσια αυτά, εάν εγκριθεί η εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Λέσβου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που έχουν λάβει άσυλο, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες, προς το Δήμο Πειραιά. Με αυτό το τρόπο και μέσα από αυτό το δίκτυο εταίρων, διευκολύνεται και ενισχύεται περαιτέρω η διαδικασία αποσυμφόρησης του νησιού με την ταχύτερη μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα. 


Συνεπώς, οποιαδήποτε παράφραση  ή απομόνωση φράσεων της εισήγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στόχο έχει την δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων και κλίματος τεχνητής έντασης.