Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS σε τρεις μήνες – Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Καθορίστηκαν τα επαγγέλματα τα οποία είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά POS σε τρεις μήνες το αργότερο


Πρόκειται για 85 κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων και όσοι δεν συμμορφωθούν θα πληρώσουν πρόστιμο 1.500 ευρώ και αν αυτό πληρωθεί σε 30 μέρες μειώνεται στα 750 ευρώ.

Αυτά ορίζει υπουργική απόφαση που υπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Οι αρμόδιες αρχές για τους ελέγχους, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:

- Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
- Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
- Επίσης, οι ράμπο του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Α.Α.Δ.Ε., αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστώσουν παράβαση υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες:

Πηγη newsit.gr