Έκπτωση φόρου με πλαστικό χρήμα – Στις τράπεζες όλοι οι φορολογούμενοι για το «αφορολόγητο»

Έκπτωση φόρου με πλαστικό χρήμα


Πάνω από 5.000.000 μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι δικαιούνται το αφορολόγητο όριο των 8.636-9.545 ευρώ, παραπέμπονται στις 4 συστημικές τράπεζες για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το εάν οι δαπάνες που πραγματοποιούν με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καλύπτουν ή όχι το αφορολόγητο!

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που εκδόθηκε την Μεγάλη Εβδομάδα οι φορολογούμενοι οι οποίοι δικαιούνται το αφορολόγητο – μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες- δεν χρειάζεται πλέον να κρατάνε τις χάρτινες αποδείξεις προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο αλλά μπορούν να επικαλούνται τα μηνιαία statement των τραπεζών για τις χρεωστικές ή τις πιστωτικές τους κάρτες και τις λοιπές πληρωμές του μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών!

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση Πιτσιλή σχετικά με την έκπτωση φόρου, ορίζεται ότι στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται ( π.χ ελεύθερος επαγγελματίες), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Υπενθυμίζεται ότι για τα εισοδήματα του 2017, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες ηλικίας μέχρι 70 ετών θα πρέπει για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισοδήματος ύψους έως 8.636 – 9.545 ευρώ θα πρέπει να εξοφλήσουν εντός του τρέχοντος έτους με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσά δαπανών που αντιστοιχούν:

-στο 10% του ετησίου ατομικού δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ,

-στο 10% του τμήματος του ετησίου ατομικού εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ και στο 15% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται σε ποσό μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ.

-στο 10% του τμήματος του ετησίου ατομικού εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ, στο 15% του τμήματος του εισοδήματος αυτού πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ και στο 20% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ.

Στις δαπάνες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν με πλαστικό ή άλλης μορφής ηλεκτρονικό χρήμα περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών.