Διοικήτρια Νοσοκομείου Μυτιλήνης σχετικά με το ζεστό νερό και την θέρμανση «Υπάρχουν προβλήματα αλλά θα λυθούν σύντομα»Οι εγκαταστάσεις ατμού απο τις αρχές του έτους 2014 παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του έτους 2014, κατραστράφηκε η καινούργια τότε σερπαντίνα, μία εκ των τριών ατμογεννητριών (η οποία είχε εγκατασταθεί μόλις πριν λίγους μήνες) και αποτελούσε την μοναδική αξιόπιστη που διέθετε μέχρι εκείνη την στιγμή το νοσοκομείο.

Οι άλλες δυο ατμογεννήτριες είχαν πολλαπλά συσωρευμένα λειτουργικά προβλήματα (οπές κλπ).

Κατανοώντας την σοβαρότητα της κατάστασης, την συνεχώς καταβαλλόμενη υπερπροσπάθεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και την αναγκαιότητα δημιουργίας ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων η Διοίκηση προέβη σε ενέργειες ολοκληρωμένης λύσης.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, με την ανάληψη των καθηκόντων της ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας (TY) τόσο για τα προβλήματα αλλά και για τις προτεινόμενες λύσεις στοιχειώδους διατήρησης της εγκατάστασης σε λειτουργία. Κύριος στόχος ήταν η επαναφορά των εγκαταστάσεων σε καθεστώς πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προτάσεων- σχεδίων προκειμένου να μην δαπανηθούν χρήματα τα οποία θα φέρουν σε σύντομο χρόνο την εγκατάσταση στα ίδια αποτελέσματα.

Για την συνολική αποκατάσταση των προβλημάτων, υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν και ήδη χρηματοδοτήθηκαν μελέτες συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου (ποσού 355.000€), εντελώς δωρεάν από τον Προιστάμενο ΤΥ.

Πρόκειται για μια ολοηκληρωμένη πρόταση μελετών σχεδιασμού των εγκαταστάσεων που θα εξοικονομεί σε ετήσια βάση χιλιάδες €, ενώ παράλληλα θα επιλυθούν ουσιαστικά τα μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα των εγκαταστάσεων ατμού (ατμογεννήτριες).

Ήδη το πρώτο τμήμα της χρηματοδότησης ύψους 200.000€ έχει υλοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί οτι το Γ. Νοσοκομείο Μυτιλήνης χρηματοδοτήθηκε κατ’ εξαίρεση απο τον κρατικό προϋπολογισμό κατόπιν απόφασης του ΔΣ και μετάβαση της Διοικήτριας και του Προϊστάμενου ΤΥ στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και το Υπουργείο Υγείας όπου κατατέθηκαν οι συγκεκριμένες τεκμηριωμένες μελέτες. Είναι σαφές ότι οι ενέργειες αυτές από τις οποίες το νοσοκομείο θα εξοικονόμησει οικονομικούς πόρους εξυπηρετούν απόλυτα τους σκοπούς του Δημοσίου Συμφέροντος.

Αναφορικά με την παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης, αξίζει να σημειωθεί οτι μόνο σε ένα κτίριο (εκ των 6 στο σύνολο τους) δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηριχτεί πλήρως με ζεστό νερό. Αν και ήδη η ΤΥ του νοσοκομείου επεξεργάζεται λύση διάθεσης ζεστού νερού και σε αυτό το κτίριο, το μοναδικό στο οποίο υπάρχει πρόβλημα.

Είναι σαφές λοιπόν οτι η Διοίκηση λειτούργησε άμεσα, για την ολοκληρωμένη επίλυση χρόνιων και σοβαρών προβλήματων αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων που θα προσδώσει μεγάλα οφέλη στο νοσοκομείο μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ