Υπόμνημα του Δημάρχου Λέσβου στον Υφυπουργό Δημοσίων Επενδύσεων με θέμα τα αποτελέσματα κατάταξης για την Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»


Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε το παρακάτω υπόμνημα στον Υφυπουργό Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Αλέξη Χαρίτση, με θέμα τα αποτελέσματα κατάταξης στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και με το οποίο ζητά την ενίσχυση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» επιφυλάσσει για το Βόρειο Αιγαίο κάποιες τραγικές εξελίξεις .

Αν οι πίνακες αυτοί οριστικοποιηθούν ως έχουν, το πρόγραμμα οδηγείται στην πλήρη απαξίωση για την περιοχή μας οι δε τοπικές επιχείρησης που τόλμησαν να ελπίσουν σε κάποια χρηματοδότηση ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους θα οδηγηθούν στην υποβάθμιση και τον μαρασμό το δε πρόγραμμα οδηγείται στην απαξίωση καθώς όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα τοπικού τύπου με τον τρόπο αυτό «δεν υπάρχει ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο».
Οι πρώτες αντιδράσεις των συμπολιτών μας είναι ιδιαίτερα αρνητικές καθώς εκλαμβάνεται η ενέργεια αυτή ως υποβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παντελή αγνόηση των δυσχερών οικονομικών συνθηκών. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί τους καθώς η κατάσταση είναι ασφυκτική.

Μετά την ανακοίνωση της 6-4-2017  του Υπουργείου  ο προϋπολογισμός αυτός θα αυξηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά 112 εκ ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 222 εκ. ευρω.

Στο Βόρειο Αιγαίο υποβλήθηκαν 107 επενδυτικά σχέδια από τα οποία τα 74 έλαβαν βαθμολογία πάνω από 50 .

Από αυτά μπορούν να εγκριθούν :

28 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 3.260.000    τα οποία αντιστοιχούν σε Δημόσια Δαπάνη 1.466.000 ευρώ δηλαδή από τη Συνολική Δημόσια Δαπάνη των 222.000.000 €  του προγράμματος το Βόρειο Αιγαίο θα λάβει το πολύ το 0,6% !

Λαμβάνοντας υπόψη την γεωπολιτική θέση (ΝΑ άκρο της Ευρώπης), το οικονομικό προφίλ,  και την επιβάρυνση από τις μεταναστευτικές ροές θεωρούμε ότι το παραπάνω ποσοστό αποτελεί μελανό σημείο για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα  και για αυτό ζητάμε την  έγκριση όλων των επενδυτικών σχεδίων με βαθμολογία άνω του 50.

Αυτό εξάλλου θα είναι μια έμπρακτη απόδειξη υλοποίησης σχετικών κυβερνητικών δεσμεύσεων και αναγνώρισης του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στην επιτυχή αντιμετώπιση ενός, δυσανάλογα μεγάλου για τα μέτρα τους, προβλήματος όπως το προσφυγικό.

Το κόστος για αυτή την ενέργεια  αναλογεί σε Δημόσια Δαπάνη 3,6 εκ ευρώ δηλ το 1,6%  του προϋπολογισμού του προγράμματος (δηλ μικρότερο από το 2% που είναι η αντιστοιχία του πληθυσμού του Β. Αιγαίου στον πληθυσμό της χώρας). Είναι γνωστό σε όλους το Βόρειο Αιγαίο έχει επωμισθεί το, συντριπτικά, μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού προβλήματος με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον Τουρισμό και στις τοπικές οικονομίες οι οποίες αγκομαχούν υπό το βάρος των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Το ίδιο μοτίβο αναμένεται να ακολουθηθεί και στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των  Τουριστικών ΜΜΕ όπου μάλιστα λόγω του προσφυγικού τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι περισσότερο δυσμενή.

Τέλος όσον αφορά την κατάταξη των περιφερειών  είναι φανερό ότι η υφιστάμενη κατάταξη η οποία λαμβάνει σαν δείκτη το ΑΕΠ  δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά προφίλ των περιοχών με αποτέλεσμα η κατανομή του προϋπολογισμού να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ακολουθούν σχετικοί πίνακες με αναλυτικά στοιχεία τα οποία επαληθεύουν τα παραπάνω επιχειρήματα.