57 προσλήψεις στο Κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στην Λέσβο

57 προσλήψεις στο Κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών


Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ενέκρινε την πρόσληψη 57 ατομων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της δράσης με ονομασία «Ενίσχυση υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κεντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό» του εθνικού προγράμματος του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας.

Η νέα προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα:

ΤΟΠΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
9
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (LOGISTICS)
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
35
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2