Αποκάλυψη: Τη Μ. Δευτέρα η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στην Λέσβο»…ύψους 500.000 ευρώ!

Το LesvosPost.com σήμερα αποκαλύπτει μια εισήγηση-φιάσκο που πάει να περάσει η δημοτική αρχή της Λέσβου χωρίς να έχει ενημερώσει τα ΜΜΕ αλλά και τους πολίτες…


1ο ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ο στόχος του έργου είναι τριπλός: συγκεντρώνει (α) μια περιεκτική προσέγγιση και μοντέλα συνεργασίας για την υποβοήθηση της ένταξης των μεταναστών/προσφύγων όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να γίνουν αυτάρκεις και αυτόνομοι, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μια ανοιχτή διαπολιτισμική κοινωνία, και ταυτόχρονα την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, της αστικής και την κοινωνικής αποσύνθεσης, (β) των βασικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στο αστικό σώμα, καθώς αυτή η ενσωμάτωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από μία δημόσια αρχή, και (γ) ένα καινοτόμο σύνολο εργαλείων Πληροφορικής/λύσεων για τη διευκόλυνση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι δύο στοχευόμενες οντότητες κατά τη διάρκεια της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης τους (μετανάστες / πρόσφυγες και μαζί τους τα διαδραστικά όργανα). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πλέον ευάλωτες ομάδες, π.χ. νέων και γυναικών, η οποία θα είναι η 1η ομάδα-στόχος του έργου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της πιλοτική φάσης του.

2ο ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Το έργο θα έχει διάρκεια 3 έτη. Ο προϋπολογισμός θα κυμανθεί στα 4.700.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο Δήμο Λέσβου αντιστοιχεί το ποσό των 500.000 Ευρώ.

Αναρωτιέται ο λεσβιακός λαός:

- Μας είπαν για περίθαλψη. Βοηθήσαμε. Μετά για φιλοξενία. Δεχτήκαμε. Μετά για μακροχρόνια φιλοξενία. Κάναμε υπομονή. Τώρα προετοιμάζουν και… ενσωμάτωση;

Ποιων; Πόσων; Με ποια κριτήρια; Με ποιες υποδομές; Και στο κάτω-κάτω: με ποιες δημοκρατικές διαδικασίες;

Τι προβλέπει το πλούσιο αυτό πρόγραμμα;

Πότε θα μας βοηθήσει και εμάς η δημοτική αρχή να ενταχθούμε στην αγορά εργασίας και να γίνουμε αυτάρκεις και αυτόνομοι;

Δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε 500.000 ευρώ…

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Update 07/04/17 11:10:

Το LesvosPost.com επικοινώνησε με τον Δήμο Λέσβου για το θέμα και μας δήλωσαν τα παρακάτω:

Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος έχει προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου ως εταίρο. Στα πλαίσια αυτά, εάν εγκριθεί η εισήγηση από το Δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμος Λέσβου, θα είναι μόνο υπεύθυνος για την διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που έχουν λάβει άσυλο προς το Δήμος Πειραιά, κάτι που αναφέρεται και στην σχετική εισήγηση. Συνεπώς ο τίτλος του δημοσιεύματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αφορά πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσει ο Δήμος Πειραιά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ LesvosPost.com:

1.    Σε κάθε τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει ο συντονιστής (που εδώ είναι ο Δήμος Πειραιά, ως μεγαλύτερος δήμος) και οι εταίροι-συνεργάτες... Όλοι οι εταίροι το σχεδιάζουν και φέρουν ευθύνη για τη διαμόρφωση και στη συνέχεια την υλοποίησή του, όχι μόνο ο συντονιστής. Άρα η απάντηση "δεν ευθύνομαι εγώ αλλά ο Δήμος Πειραιά" για ένα πρόγραμμα που κατεβάζουν μαζί ΔΕΝ στέκει…

2.    Οι στόχοι του προγράμματος είναι σαφείς και απλά τους αναπαράξαμε. Συμφωνεί η δημοτική αρχή με τους στόχους αυτούς (α και β) και με τον τίτλο του προγράμματος; Είναι εύλογο ότι για να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα πρέπει να συμφωνείς με τους στόχους του. Και αν δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου, αλλά μια ολόκληρη κοινωνία, τότε πρέπει να σεβαστείς αυτούς που εκπροσωπείς. Η εισήγηση της συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο πρόγραμμα είναι ξεκάθαρα θετική.

3.    Σύμφωνα με την απάντηση που λάβαμε, «ο Δήμος Λέσβου θα είναι υπεύθυνος για την διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που έχουν λάβει άσυλο προς το Δήμος Πειραιά». Αυτό που γράφεται στην εισήγηση; Αλήθεια ο δήμος θα λάβει 500.000 (αν περάσει το πρόγραμμα) μόνο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους;


4.     Διερωτόμαστε γιατί η δημοτική αρχή θεωρεί ότι ο τίτλος που χρησιμοποιήσαμε «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»; Ας μας πει με στοιχεία. Π.χ. Δεν θα πάρει 500.000 ευρώ αν περάσει το πρόγραμμα; Για ποιες υπηρεσίες αναλυτικά;

Αναλυτικά η εισήγηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 05/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. πρωτ.: 17550 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πληρ.:ΠανσεληνάΟλγαΠρος:
Τηλ.: 2251350586 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Fax.:2251350578 (κ.Ψάνη Γεώργιο)

mail:panselina@mytilene.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα :Έγκριση υποβολής πρότασης  στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο  «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

ΣΧΕΤ: 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Urban Innovative Actions» .

Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  μεταξύ άλλων στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) με σκοπό τον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης.

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργου που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

Κυκλική οικονομία

Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Η Πρωτοβουλία UIA ακολουθεί την αρχή του «συνολικού κόστους». Ένα έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέχρι ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών. Κάθε εταίρος που λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να εξασφαλίσει δημόσια ή ιδιωτική συνεισφορά για τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του (τουλάχιστον 20%) είτε από ίδιους πόρους είτε από άλλες πηγές.

Ωστόσο, συνιστάται η πλειοψηφία των συνεισφορών να προέρχονται από δημόσιες πηγές

Ειδικότερα ο Δήμος Λέσβου στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος θα υποβάλει ως εταίρος σε μία πρόταση  με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά  στην θεματική κατηγορία «Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών».

Προτεινόμενος Τίτλος ΈργουΧΕΝΙΟΣ = Fighting Xenophobia and Enabling iNtegration: Four – dimensional IT-based suppOrting framework for refugees and migrantS.

Το έργο έχει στόχο να αναπτύξει μια ενοποιημένη  πλατφόρμα συνεργασίας για την προσωρινή ενσωμάτωση των  μεταναστών και προσφύγων στους Δήμους των νησιών του Αιγαίου, καλύπτοντας τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους, και την ομαλή αλλά και γρήγορη μετάβασή τους στην ενδοχώρα και κυρίως στον Δήμο Πειραιά.  

.  Η προσέγγιση θα είναι αρκετά απλή, (δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες του στοχευόμενου κοινού),  αρκετά πλούσια (ανταποκρινόμενη  στην πολυπλοκότητα του έργου και  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ποικιλία εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων που απαιτούνται ), αρκετά ολιστική (επιτρέποντας την ενσωμάτωση απόψεων από όλους τους φορείς), και αρκετά ευέλικτη (επιτρέποντας την υιοθέτηση της του από άλλους Δήμους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από άλλες πόλεις της ΕΕ και την  προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πόλης).

Ο στόχος του έργου είναι τριπλός: συγκεντρώνει (α) μια περιεκτική προσέγγιση και μοντέλα συνεργασίας για την υποβοήθηση της ένταξης των μεταναστών / προσφύγων όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να γίνουν αυτάρκεις και αυτόνομοι, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μια ανοιχτή διαπολιτισμική κοινωνία, και  ταυτόχρονα την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, της αστικής και την κοινωνικής αποσύνθεσης, (β) των βασικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στο αστικό σώμα, καθώς αυτή η ενσωμάτωση  δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από μία δημόσια αρχή, και (γ) ένα καινοτόμο σύνολο εργαλείων Πληροφορικής / λύσεων για τη διευκόλυνση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι δύο στοχευόμενες οντότητες κατά τη διάρκεια της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης τους (μετανάστες / πρόσφυγες και μαζί τους τα διαδραστικά όργανα).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πλέον ευάλωτες ομάδες, π.χ. νέων και γυναικών, η οποία θα είναι η 1η ομάδα-στόχος του έργου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής  και της πιλοτική φάσης του. 

Εταιρικό Σχήμα:

Main Urban Authority (Lead Partner): Δήμος Πειραιά

Delivery Partners: 

1. Δήμος Λέσβου
2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ)
3. Praksis ΜΚΟ
4. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
5. Αλληλεγγύη (Solidarity Now) MKO
6. Μετάδραση ΜΚΟ
7. Information Technology for Market Leadership (ITML)
8. ATC
9. HYPERON
10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
11. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)
12. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
13. Hellenic American University

Το έργο θα έχει διάρκεια 3 έτη. Ο Π/Υ  του έργου θα κυμανθεί στα  4.700.000 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο Δήμο Λέσβου  αντιστοιχεί  το ποσό των 500.000,00 Ευρώ .

Η σύνταξη του έργου θα γίνει στα Αγγλικά.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

Την τρέχουσα πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Urban Innovative Actions»  και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου ως εταίρου  και την υποβολή πρότασης   της προτεινόμενης πράξης «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» στην 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Urban Innovative Actions» 

Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της πρότασης.

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
                                                         
                                                        Ο Α/δήμαρχος Ανάπτυξης -
                                                         Ευρωπαϊκών Προγρ/των -
                                                           Τεχνικών  Υπηρεσιών
                                                               Κ.Κατσαρός