40 θέσεις εργασίας για τις ανάγκες του στην καθαριότητα προκήρυξε το Νοσοκομείο Μυτιλήνης

40 θέσεις εργασίας προκήρυξε το νοσοκομείο Μυτιλήνης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του στην καθαριότητα


40 θέσεις εργασίας προκήρυξε το νοσοκομείο Μυτιλήνης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του στην καθαριότητα με απευθείας προσλήψεις προσωπικού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018 και για 8ωρη ημερήσια απασχόληση…..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιµετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ Προκήρυξη: