Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου με θέμα τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής για το 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 08 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016, ( σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 ).


Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.