ΟΤΑ Ν. Λέσβου: Αποχή από τα καθήκοντα των Ανταποκριτών του ΟΓΑ

ΘΕΜΑ


ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α..

Με το νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο ενιαίος φορέας κοινωνικής Ασφάλισης [Ε.Φ.Κ.Α.] όπως εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής Ασφάλισης και μεταφέρθηκαν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του Ο.Γ.Α..

Στο νέο νομικό πλαίσιο προστέθηκε νέο άρθρο οπού αναφέρει ότι ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4169/1961 αρθρ. 16 παρ. 12 συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40, κατά εντολή και για λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α..

Η αποζημίωση των εν λόγω οργάνων βαραίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., παρόλα αυτά όμως, στην πράξη έχουν προκύψει πολλά προβλήματα που αφορούν τους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α., που αφορούν τόσο τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Ο.Γ.Α. για την λειτουργία των ανταποκριτών όσο και για την πληρωμή των δεδουλευμένων τους, για το τελευταίο δίμηνο του 2016 το οποίο αφορά τον Ο.Γ.Α. σαν φορέα ασφάλισης, αλλά και για το έτος 2017 αφού στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α. δεν έχουν προϋπολογιστεί οι δαπάνες που αφορούν τις αποζημιώσεις των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. εδώ και 4 μήνες περίπου να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση και χωρίς να γνωρίζουν ποιο το μέλλον του θεσμού του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. αφού και δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του νέου φορέα και ως εκ τούτου η απαραίτητη πίστωση για την αμοιβή τους για το έτος 2017, Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συμμετέχει στην Αποχή από τα καθήκοντα του Ο.Γ.Α. που προκήρυξε η εκτελεστική επιτροπή της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α  έως την καταβολή του συνόλου των οφειλομένων αποδοχών αλλά  και την αναλυτική ενημέρωση μας για το μέλλον του θεσμού στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..

Η ανοχή των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. απέναντι στην αδιαφορία των αρμόδιων έχει φτάσει στα όρια της.

                                                           Για τη Διοίκηση

Ο Γραμματέας                                                            Ο Πρόεδρος

Π. Κατσάνης                                                     Γ. Αλεξίου