Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Στο ΦΕΚ 7950/ Τεύχος Β’ /13 Μαρτίου 2017 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθ. 12062/ 1 Μαρτίου 2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Λέσβου.

Με την απόφαση αυτή η επιχείρηση επεκτείνεται τυπικά και ουσιαστικά σε όλη την Λέσβο, ανοίγοντας το δρόμο για δημιουργία στελεχωμένων με προσωπικό υποδομών σε όλο το νησί.

Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λέσβου δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ότι η ΔΕΥΑΛ από 13 Μαρτίου 2017 μπαίνει σε μια νέα εποχή δράσεων και έργων. Με την έγκριση του νέου Οργανισμού, μας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων υποδομών σε όλη την Λέσβο, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, δημιουργία υποαποθηκών και άλλων σημαντικών παρεμβάσεων. Θεωρώ ως σημαντικό γεγονός την σύσταση για πρώτη φορά Δ/νση Περιβάλλοντος, η οποία και θα αναλάβει να επαναφέρει τους Βιολογικούς σε όλα τα χωριά σε μια καλή λειτουργία.

Στόχος είναι και παραμένει ποιοτικό και φθηνό νερό σε όλο το Νησί και η ομαλή λειτουργία των Μ.Ε.Λ.».

                                                                        Από τη  ΔΕΥΑ Λέσβου