Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου ειχε η ΟΝΝΕΔ Λεσβου

Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε την Παρασκευή 10-3-2017 με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου


Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε την Παρασκευή 10-3-2017 με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, Ευάγγελο Μυρσινιά, για να συζητηθούν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο επιχειρηματικός και βιομηχανικός τομέας του νησιού.

Η οικονομική και μετέπειτα η προσφυγική κρίση οδήγησαν σε αβεβαιότητα ολόκληρο τον παραγωγικό κλάδο, γεγονός που οδηγεί στην πλήρη αναδιοργάνωση του σχεδίου για την προβολή του νησιού και την τόνωση του επιχειρηματικού κλάδου.  

Κύριος στόχος είναι η καταγραφή, ο σχεδιασμός και η ανάδειξη όλων των ιδιαίτερων στοιχείων του νησιού (κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά, παραδοσιακά, περιβαλλοντικά) προωθώντας ένα ρεαλιστικό σχέδιο, με το οποίο θα διασφαλίζεται η συνεργασία όλων των φορέων για την ανάδειξη τη Λέσβου σε ένα σπουδαίο δωδεκάμηνο προορισμό, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη.


Εκ του Γραφείου Τύπου