Συναντήσεις της ΟΝΝΕΔ Λέσβου με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου

Συναντήσεις με φορείς του τουρισμού της Λέσβου είχε η ΟΝΝΕΔ Λέσβου


Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε το Σάββατο 4-3-2017 με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου κ. Περικλή Αντωνίου

Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε το Σάββατο 4-3-2017 με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου κ. Περικλή Αντωνίου, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα του τουριστικού τομέα τόσο του νησιού όσο και ολόκληρης της χώρας. 

Πρωταρχικό ζήτημα είναι το θέμα της αντιμετώπισης των ναύλων υψηλού κόστους, καθώς η Λέσβος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εσωτερικό τουρισμό. Το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση τουριστών, είτε μεμονωμένων είτε γκρουπ, και τους οδηγεί στην επιλογή άλλων προορισμών.

Παράλληλα, η μη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η ένταξη του νησιού στην Κατηγορία 3 μαζί με την Κρήτη, τη Ρόδο και άλλες μη προβληματικές περιοχές, δίνουν ελάχιστα προγράμματα στο νησί με την επακόλουθη χορήγηση περιορισμένων κονδυλίων απαραίτητα για την προβολή, τις υποδομές και την αύξηση του τουρισμού μας. 

 Την ίδια στιγμή που θα μπορούσαμε να ανήκουμε στους προορισμούς χαμηλών ναύλων λόγω νησιωτικότητας, τοπικών ιδιαιτεροτήτων και άλλων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το νησί, η Λέσβος ανήκει στους ακριβότερους προορισμούς. Επιπλέον, εξαιτίας του υψηλού κόστους των ναύλων για την προσέγγιση του νησιού σε συνδυασμό με λανθασμένες επιλογές, δεν υλοποιήθηκαν συμφωνίες που θα ήταν ωφέλιμες για το νησί για πολλά χρόνια.

Η αντιμετώπιση του παράγοντα της γραφειοκρατίας και του νομικού πλαισίου είναι καθοριστική, καθώς δημιουργεί δυσκαμψία ενεργειών. Η κατάρτιση ενός ενιαίου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, την αξιολόγηση του προγράμματος και τη σύνδεση όλων των παραγωγικών φορέων, είναι επιτακτική για την επίλυση του ζητήματος με μικρό κόστος και μακροπρόθεσμο όφελος.

Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε την Παρασκευή 3-3-2017 με τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου

Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου συναντήθηκε την Παρασκευή 3-3-2017 με τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου, Παναγιώτη Χατζηκυριάκο και τον Ταμεία της Ένωσης, Σταύρο Ρεπάνη, για να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λεσβιακός τουρισμός αλλά και τις προοπτικές για την αντιμετώπισή τους. 

Η αρνητική προβολή του νησιού τα τελευταία χρόνια λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υποδομών, υψηλού κόστους μεταφορών, έλλειψης ακτοπλοϊκής σύνδεσης και περιορισμένων συγκοινωνιών κατά την τουριστική περίοδο, παράλληλα με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε την τελευταία περίοδο αναφορικά με τη μη εφαρμογή της Πιλοτικής Βίζας για τα νησιά του Αιγαίου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο από μηδενικής βάσης για τον τουρισμό στη Λέσβο. Στόχος του, η ολοκληρωμένη προβολή της Λέσβου και των σπάνιων χαρακτηριστικών της (κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά) στο τουριστικό κοινό, αλλά και η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, κυρίως στον εμπορικό τομέα. 


Η Λέσβος διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία, που με έναν ορθολογικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με σωστή «Τουριστική Παιδεία» μπορούν να την κατατάξουν σε σημαντικό προορισμό, τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη του νησιού άλλα και ολόκληρου του Βορειοανατολικού Αιγαίου.