Ευκαιρία: Ζητούντα άτομα για εργασία στην Αγγλία σε φροντίδα ατόμων- Εισόδημα έως και 580 λίρες εβδομαδιαία

ATOMA ζητούνται να εργαστούν στην Αγγλία


ATOMA ζητούνται να εργαστούν στην Αγγλία σε Φροντίδα Ατόμων ως εσωτερικοί με δυνατότητα εισοδήματος έως και 580 λίρες εβδομαδιαία.

Παρέχεται: Πλήρης Εκπαίδευση & Υποστήριξη,

Άμεση εύρεση εργασίας, ευελιξία θέσεων και διαμονή/διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο παρακάτω email η στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Donna Vitsaxakis

E- Mail: Donna.vitsaxakis@helpinghands.co.uk


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694-5003035, 2841025265