GGO

OYZO

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Συλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου «Η συστέγαση με το μουσικό σχολείο είναι προβληματική»

Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης


ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΣΒΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο  Μυτιλήνης

Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπ/σης  Μυτιλήνης

Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας κ. Κατσαβέλη

Σε συνέχεια του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης για ανακατανομή των αιθουσών στο κτήριο του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου κάνει γνωστά τα παρακάτω.

Τρόπος λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης  

1.Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης είναι το μοναδικό Σχολείο στο Β. Αιγαίο που λειτουργεί με Υπουργική Απόφαση με το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ (Σχολείο Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης). Λειτουργεί ως πρότυπο σχολείο με ερμάρια για κάθε μαθητή και θεματικές τάξεις με κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε μάθημα, που οι αίθουσες του δεν είναι περισσότερες από τα τμήματα τα οποία διαθέτει το Σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι, επειδή καλύπτει την περιοχή της Χρυσομαλλούσσας, μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, έχει αριθμό μαθητών για 11 ή 12 τμήματα τα οποία εναλλάσσονται  με αυτά του 4ου Γυμνασίου,  ώστε  να επαρκεί ο χώρος για τους μαθητές στα δύο Σχολεία. Ποιος νομιμοποιείται να το καταργήσει;

2.Το δεύτερο τμήμα του Μουσικού Σχολείου ανά τάξη προέκυψε με τρόπο, που ως φαίνεται, δεν καλύπτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, διότι η νομοθεσία προβλέπει-(ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011) -ότι για να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, τόσο σε κτήριο όσο και σε χώρους όπως ορίζονται για τα Μουσικά σχολεία, με δεδομένες διαστάσεις. Στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης δεν καλύπτεται καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και η εξήγηση που δίνεται είναι ότι δημιουργήθηκε το δεύτερο τμήμα, με σκοπό να ασκηθεί πιθανά πίεση προς την πολιτεία για ανέγερση κτηρίου  Μουσικού Σχολείου. Τις ελλείψεις αυτές καλείται να τις «μπαλώσει» το 5ο Γυμνάσιο σε βάρος των μαθητών του και της εκπαίδευσης που προσφέρει ως Σχολείο ΣΕΠΠΕ. Ποιος εθελοτυφλεί  στις νόμιμες προϋποθέσεις;

3. Το 5ο Γυμνάσιο διέθετε βιβλιοθήκη ενημερωμένη και εξοπλισμένη με βιβλία κωδικούς του προγράμματος ΣΕΠΠΕ. Στην συγκεκριμένη βιβλιοθήκη οι μαθητές εκπονούσαν τις εργασίες τους και ήταν χώρος συγκέντρωσης και μελέτης. Όμως ΗΤΑΝ…. Αυτή καταλείφθηκε από το Μουσικό Σχολείο και χρησιμοποιείται για αποθήκη οργάνων και αίθουσα διδασκαλίας. Έτσι το 5ο Γυμνάσιο στερήθηκε τη βιβλιοθήκη που είναι χώρος απαραίτητος για κάθε ένα από τους 240 μαθητές του.

Το σπουδαιότερο όμως πρόβλημα της συστέγασης των δύο Σχολείων είναι το παρακάτω:

4. Η συστέγαση των δύο Σχολείων ανέκαθεν προξενούσε προβλήματα όχλησης από τα μουσικά όργανα στο 5ο Γυμνάσιο. Τώρα όμως με την αύξηση του αριθμού των μαθητών  με τρόπο  που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές των Μουσικών Σχολείων,  έκανε την κατάσταση αφόρητη από το σχολικό έτος 2014-15.

Η συστέγαση των δύο Σχολείων είναι απαγορευτική αν συνεχίσει το Μουσικό Σχολείο να έχει 2 τμήματα ανά τάξη. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η όχληση  που προκαλείται από τα μουσικά όργανα είναι τέτοια που καθιστούν την διδασκαλία των 240 μαθητών του 5ου Γυμνασίου ΑΔΥΝΑΤΗ. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων (πιάνο, ντράμς,   σαξόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο) εμποδίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο έργο τους και αυτό είναι τουλάχιστον αντισυνταγματικό.
Όσο το Μουσικό είχε ένα τμήμα σε κάθε τάξη το πρόβλημα μετατοπιζόταν στις τελευταίες ώρες του προγράμματος του ήτοι την 7η, 8η, 9η ώρα. Όμως με την μη μελετημένη για τις επιπτώσεις και έκνομη αύξηση των τμημάτων, οι «μουσικές ώρες» μετατοπίστηκαν νωρίτερα έτσι και ξεκινάνε από την 2η και 3η ώρα του ωρολογίου προγράμματος. Το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο και είναι ανεξάρτητο από τους χώρους του Σχολείου. Ο ήχος του σαξόφωνου, των ντραμς, του πιάνου και άλλων οργάνων κάνουν αδύνατη την παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη ηχομόνωση.

Ως γονείς του 5ου Γυμνασίου δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποβάθμιση της παιδείας που αυτό προσφέρει, εξ αιτίας των οργάνων του Μουσικού Σχολείου. Για να λειτουργήσει ένα σχολείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ησυχία τις ώρες που γίνεται μάθημα. Οι ώρες λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου είναι 08:00-13:45.

Αν η αδυναμία εξεύρεσης λύσης για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου είναι η αιτία να καταστραφεί ένα άλλο Σχολείο, αυτό μας βρίσκει αντιμέτωπους και θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσον κατά οποιαδήποτε απόφασης που θα αλλάζει τη χωροταξική κατανομή του Σχολείου μας.
Είναι έξω από κάθε λογική και ηθική η συρρίκνωση και ο παραγκωνισμός ενός εύρωστου, όπως είναι το 5Ο Γυμνάσιο, από την έκνομη μεγέθυνση του Μουσικού Σχολείου σε βάρος του 5ου Γυμνασίου. Μέριμνα όλων θα  έπρεπε να είναι η αποκατάσταση του Μουσικού Σχολείου σε δικό του κτήριο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και όχι οι εμβαλωματικές λύσεις που δρομολογούνται, οι οποίες θα προξενήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.
Με εκτίμηση

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Το ΦΕΚ αναφέρει ρητά όρους και προϋποθέσεις ποιος νομοθέτησε πάνω από το φεκ;

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 658
1 Ιουλίου 1998
Αριθ. Γ2/3850
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της Γ2/3345/2.9.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων», που κυρώθηκε με τό άρθρο 16 Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α).
3.Τη Γ2/2718/30.4.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 321/τ.Β) «Συγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής»
4. Τη σχετική πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α'ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Στα Μουσικά Σχολεία και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των σχολείων αυτών εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.
3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.
4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.
5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται από:
α. Ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ16 ή ένα (1) δημόσιο εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο αναπληρωτές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com