3ωρη στάση εργασίας από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου

Στάση Εργασίας


Για την  τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, στηρίζεται στις αποφάσεις της 84ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για "Ενιαίο πλαίσιο διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών με βάση τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Προσλήψεις αναπληρωτών με το βασικό πτυχίο σπουδών και την προϋπηρεσία. Απόσυρση της διάταξης που επιτρέπει στον εκάστοτε παράγοντα του Υπουργείου Παιδείας να δίνει τη δυνατότητα ποσόστωσης στους πίνακες αναπληρωτών για τις προσλήψεις της Ειδικής Αγωγής", και απαιτεί:

Την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει, για μία ακόμη φορά, τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ειδικής αγωγής και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμένη λειτουργία της.

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των χιλιάδων κενών που υπάρχουν στην εκπαίδευση.

Πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής.

Μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βασικό πτυχίο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου για όλα τα παραπάνω και εντάσσοντας τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των αγωνιστικών δράσεων, που έχει συναποφασίσει η Δ.Ο.Ε με το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., με κυρίαρχο αίτημα την άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων μόνιμων διορισμών που είναι απαραίτητοι στη δημόσια εκπαίδευση:

Κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (10:15-13:15 μ.μ.) για την Τετάρτη  29/3/2017  και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Β’ Αιγαίου ώρα 11.30.


            Το ΔΣ του Συλλόγου.