ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή κυκλοφορίας στην Μυτιλήνη: Την Δευτέρα 27/03 Στην οδό Κρήνης και την Τρίτη 28/03 στην οδό Κυδωνιών

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι  λόγω επισκευής βλάβης του δικτύου  ύδρευσης θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:


στην οδό Κρήνης 32 την Δευτέρα 27/3/2017 από ώρα 8:30 έως 13:30 στο τμήμα της από την οδό Κυδωνιών  έως την οδό Μοσχονησίων

στην οδό Κυδωνιών 60 την Τρίτη 28/3/2017 από ώρα 8:30 έως 13:30 στο τμήμα της από την οδό Κρήνης έως την οδό Μοσχονησίων


Από  τη ΔΕΥΑΛ