GGO

OYZO

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 37 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                             Εισηγητής: κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
1
Ενημέρωση για την πορεία διερεύνησης και καταγραφής της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
3
Απασχόληση στον Δήμο Λέσβου σπουδαστών - μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων των επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ)  Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
4
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «GO ISLANDS- Green and hοlistic applications for self-sustainable and socially inclusive ISLANDS» στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία «HORIZON 2020», και συγκεκριμένα στην πρόσκληση SCC-01-2016 - 2017 SMART CITIES AND COMMUNITIES LIGHTHOUSE PROJECTS
5
Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Λέσβου από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», «Α.Π. 4:Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
6
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                        Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7
Έγκριση προγραμματισμού συμβάσεων έργου και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» -Κ.Σ Λέσβου» με κωδ. ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
8
Προγραμματισμός ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
9
Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016
10
Συνέχιση κατά παρέκκλιση λειτουργίας Κ.Υ.Ε. μαζικής εστίασης (Αναψυκτήριο) επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 18 στη Μυτιλήνη από την κ. Στέλλα Προβέντζα
11
Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου
12
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στην περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα Μαρίας & Νικολάου Κόρακα)
13
Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην πόλη της Μυτιλήνης επί των οδών Ιουστινιανού και Διονυσίου στο Ο.Τ. Γ595 στην περιοχή Αγία Κυριακή (Τζινάρ Τζαμί) στην ιδιοκτησία της κας Ελένης Στεργίου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                          Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
14
Αποδοχή και έγκριση Δ΄ Κατανομής έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
15
Έγκριση σύναψης Συμφώνου Φιλίας-Συνεργασίας της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΧΑΛΙΜ ΜΠΕΗ» με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντινούπολης
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
16
Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
17
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λέσβου, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκτίμηση υδρομετεωρολογιακών κινδύνων σε περιοχές με ιδιόμορφο γεωδυναμικό και γεωπεριβαλλοντικό καθεστώς. Η περίπτωση της νήσου Λέσβου»
18
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΚΡΑΣΙΟΥ»
19
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο:                                   «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Εργασίες Διαμόρφωσης για την στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κώμης»
20
Έγκριση χορήγησης 3ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
21
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
22
Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
23
Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο « Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων αγροτικής οδού Ακρασίου-παραλίας Δρώτας»
24
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
25
Συγκρότηση Επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά-Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου»
26
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
27
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Παραδοσιακού Μύλου Παραλίας Θερμής»
28
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
29
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ
30
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Λέσβου
31
Αποδοχή πιστώσεων
32
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 1805/16-1-2017)
33
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 3050/23-1-2017)
34
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 3072/23-1-2017)
35
Εξέταση αιτήματος κ. ΑΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παρασκευής
36
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 3167/23-1-2017)
37
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου ΛέσβουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com