GGO

OYZO

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ: «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου»-Πρόγραμμα LEADER

 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου»


Το Δ.Σ. της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου μετά τη συνεδρίαση του στις 20.12.2016, στο πλαίσιο προετοιμασίας πρότασης ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2014-2020, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως LEADER, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για τη ΛΕΣΒΟ.

Από τον Ιανουάριο 2016 εξελισσόταν σταδιακά η προετοιμασία της Εταιρείας για την διάγνωση, αποτύπωση και την στατιστική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη Λέσβο και στη συνέχεια με εντατική διαδικασία διαβούλευσης η διαμόρφωση δράσεων που οδήγησαν στην υποβολή της πρότασης με όραμα για μία ενιαία και συνεκτική Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Στόχος μας η δημιουργία ενός αναπτυξιακού οράματος που θα συμπληρώνει άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις όπως στο Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
Η πρόταση σχεδιάστηκε και συντάχθηκε με ίδια μέσα της Εταιρείας και με το στελεχιακό δυναμικό της θεωρώντας ότι στο πλαίσιο του "από κάτω προς τα πάνω" σχεδιασμού. Οφείλουμε να δημιουργούμε στρατηγική με ίδιες δυνάμεις με γνώση της περιοχής και όχι να προκύπτει απλά η διαχείριση ενός προγράμματος που σχεδιάζεται ως "μελέτη" από εξωτερικές πηγές.

Στις 19.07.2016 επεβλήθη η Α φάση της πρότασης και στις 14.09.2016 η Β φάση της πρότασης σε εθνικό διαγωνιστικό πλαίσιο πρόσκλησης του ΥΠΑΑΤ.

Στις 27.10.2016, ανακοινώθηκε η σειρά κατάταξης των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο με την πρόταση της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τη Λέσβο να αξιολογείται 4η ανάμεσα στις 49 προτάσεις. Στις 12.122016, ανακοινώθηκε η κατανομή των πόρων για το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER για τη Λέσβο, το 3ο Μεγαλύτερο Πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο με ποσό 10.850.000 Δημόσιας Δαπάνης (7.850.000 ΕΓΤΑΑ-Γεωργικό ταμείο & 3.000.000€ ΕΤΘΑ-Ταμείο Αλιείας).

Το χρονοδιάγραμμα στο οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία των Στελεχών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου και της ΕΥΔ ΠΕΠ που συμμετείχε, φέροντας αθόρυβα εις πέρας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.

Στη συνεδρίαση του της Τρίτης 20.12.2016, το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας εξέτασε τις παραμέτρους του νέου προγράμματος και την διαμόρφωσή του και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το πολύ σημαντικό αυτό αποτέλεσμα εκφράζοντας την άποψη ότι η Λέσβος είναι περιοχή στην οποία ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων όπως το LEADER, με τη φιλοσοφία της "από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση", μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό φαίνεται ήδη από τις προγενέστερες εφαρμογές του. Το γεγονός ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. βρίσκεται πλέον σε μια θέση όπου εμπράκτως αναγνωρίζεται η απόδοση της σε επίπεδο σχεδιασμού, διαφανούς διαχείρισης, υλοποίησης και εφαρμογής μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης της Ελλάδας και των περιοχών της χώρας αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη και προδιαγράφει ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης σε μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα για το νησί μας. Είναι πάγια πεποίθηση πλέον και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των στελεχών της Εταιρείας ότι η άριστη συνεργασία και το κλίμα επαγγελματισμού και αξιοπιστίας που έχει διαμορφωθεί στην Εταιρεία, η διαφανής λειτουργία, η υπευθυνότητα και η εμπιστοσύνη οδηγούν σε αποτελέσματα.

Το νέο LEADER, θα είναι πρόγραμμα κινήτρων, πολυταμειακό, πολυτομεακό, φιλόδοξο, φιλοπρόοδο, χωρίς διακρίσεις, ανοικτό, με χρηματοδότηση από δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό ταμείο Αλιείας και Θάλασσας και θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαμόρφωση αλλά και προβολή της ελκυστικότητας της περιοχής και η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή με χρηματοδότηση δράσεων δημοσίου χαρακτήρα από συλλογικούς φορείς και τον Δήμο Λέσβου.

Οι θεματικές κατευθύνσεις προβλέπουν ενίσχυση του Δευτερογενή και τριτογενή τομέα, της Μεταποίησης και δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της Λέσβου, την ελκυστικότητα της την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα με προστιθέμενη αξία και με κοινωνικό χαρακτήρα για απασχόληση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Συνεχίζοντας δυναμικά, το πρώτο Τρίμηνο του 2017, αναμένουμε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμόρφωσης του Τοπικού προγράμματος, να έχει εκδοθεί το κανονιστικό πλαίσιο και οι λεπτομέρειες του προγράμματος και να ξεκινήσει η συνεργασία με την Αρμόδια πλέον Διαχειριστική Υπηρεσία του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου αλλά και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων στην εκκίνηση των προσκλήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων τοπικής επιχειρηματικότητας και δημοσίου χαρακτήρα.
Θα γίνουν ξανά μια σειρά από εντατικές ενημερώσεις σε όλη τη Λέσβο για όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες ώστε να είναι εφικτό τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα να έχει γρήγορη απορρόφηση και να καταστεί η περιοχή ικανή για να διεκδικήσει -εφόσον έχει γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση- και επιπλέον πόρους.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αγαστή συνεργασία και με πολλούς Φορείς της Λέσβου και την στήριξη που σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο προσέφεραν όπως η ΕΥΔ ΠΕΠ. Επίσης να αναγνωρίσουμε την συναδελφικότητα και πολύτιμη υποστήριξη από Ομάδες Τοπικής Δράσης και συναδέλφους της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Αναπτυξιακής Δωδεκανήσων και άλλες περιοχές. 
Συναδέλφους με τους οποίους μας συνδέουν δυνατοί δεσμοί και θα δουλέψουμε μαζί και στο μέλλον στο πλαίσιο διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών αλλά και τις ιδέες και προτάσεις που πολλοί τοπικά και σε εθνικό επίπεδο φίλοι και συνεργάτες εισέφεραν.
Επιπλέον είναι εξαιρετικά ευχάριστο να αποκτά ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο και στις 4 περιοχές του, Λέσβο, Λήμνο, Χίο και Σάμο δυναμικά προγράμματα LEADER που συνολικά ανέρχοται για την περιφέρεια μας σε 32,2 εκ. ευρώ.

Ομόφωνα το Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. εκφράζει  το ευχαριστώ στα στελέχη της Εταιρείας που έφεραν εις πέρας μια εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια με επαγγελματισμό, υπερβαίνοντας πολλές φορές όρια.

 Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, και το 2017 να φέρει υγεία, οικογενειακή ευτυχία, πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τους κατοίκους της Λέσβου και της χώρας μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Παναγιώτης Θ. Χατζηβασιλείου - Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com