Συνεχίζονται οι προσπάθειες αναγκαστικής "έξωσης μέρους των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΑ


Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, κατά παράβαση κάθε τυπικής νόμιμης διαδικασίας περί στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, ήγειραν θέμα «έξωσης» μέρους των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη (αν και υπάρχει σύμβαση μίσθωσης σε ισχύ έως και το 2018 μεταξύ ΑΔΑι και Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.).
   
Ωστόσο, παρά την πλήρη αντίθεση και άμεση αντίδραση του Συλλόγου μας, στο ενδεχόμενο μετεγκατάστασης τμήματος των υπηρεσιών της ΑΔΑ σε κτίριο της Γεν. Γραμματείας Αιγαίου στη Μυτιλήνη, βλέπουμε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες αναγκαστικής "έξωσης". Παρά το αρνητικό πόρισμα τόσο της Επιτροπής που έκανε αυτοψία στους χώρους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου όσο και την αρνητική γνωμοδότηση των δύο Γενικών Διευθυντών της ΑΔΑ, το τελικό έγγραφο που στάλθηκε προς τον Υφυπουργό Ναυτιλίας & Ν.Π. και τον Γεν. Γραμματέα Αιγαίου & Ν.Π.  ήταν ουσιαστικά αντίθετο με τα παραπάνω έγγραφα, θέτοντας όρους που δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών μας.

     
Τονίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν είμαστε αντίθετοι στη μεταστέγαση των υπηρεσιών μας, αρκεί αυτή να γίνει με όρους που θα εξυπηρετούν πρώτα απ΄ όλα τους πολίτες (χρήστες των υπηρεσιών μας) και  θα διασφαλίζουν τις συνθήκες για την καλή λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία διασφαλίζεται μόνο με την ενοποίηση των υπηρεσιών της ΑΔΑι σε ένα ενιαίο χώρο, όπως ισχύει για τις περισσότερες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ήδη ο σημερινός κατακερματισμός της υπηρεσίας σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια  -και σύμφωνα με την "παράτυπη πρόταση" σε πέντε – έχει ως αποτέλεσμα τη «διασπορά» της υπηρεσίας στα «τέσσερα σημεία του ορίζοντα» της πόλης, δημιουργώντας έτσι προβλήματα τόσο στους πολίτες όσο και στους εργαζόμενους. Προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το μεγάλο κόστος λειτουργίας όσο και με δυσχέρειες στη διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
   
 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συλλόγου Εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου με καθολική συμμετοχή, ομόφωνα αποφάσισε:

να δηλώσει την πλήρη αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια εξαναγκαστικής και παράτυπης μετεγκατάστασης-"έξωσης" που θα κατακερματίσει ακόμη περισσότερο την υπηρεσία.

να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής κο Νεκτάριο Σαντορινιό (ήδη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία όπου του γνωστοποιήσαμε την αντίθεσή μας) καθώς και με τη διοίκηση της ΑΔΑι.

να καλέσει τον Ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή κο Θεοδωρίδη Νίκο να σταθεί στο πλευρό των υπαλλήλων ώστε να αποτραπεί ο παραπέρα κατακερματισμός των υπηρεσιών μας, αυξάνοντας το λειτουργικό και διοικητικό κόστος.

να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Σύλλογό μας.


    Κάνουμε τέλος, σαφές και γνωστό σε κάθε κατεύθυνση ότι, οι εργαζόμενοι-μέλη του συλλόγου μας,  έχουμε δείξει όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια ότι ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και να υπερασπιζόμαστε με επιμονή, αντοχή και κοινωνική ευθύνη τη δουλειά μας και κυρίως την μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες παρά τις αντίξοες συνθήκες, στηριζόμενοι πάντα στην ενότητά μας. Αυτό θα πράξουμε για μια ακόμη φορά.