Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΟΤΑ Λέσβου

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΙΡΕΤΩΝ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΤΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Ο.Τ.Α  Ν. ΛΕΣΒΟΥ  ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


 Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 μέτα από απόφαση της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων μόνιμων και αορίστου χρόνου στα υπηρεσιακά συμβούλια εργαζομένων  στους Δήμους του Νομού Λέσβου. 

Η ψηφοφορία για όλους τους εργαζομένους στο Δήμο Λέσβου θα πραγματοποιηθεί, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Υπουργείου Εσωτερικών στο κεντρικό κτήριο του Δήμου Λέσβου Μυτιλήνης, από τις 08:00πμ μέχρι τις 17:00μμ. Στις εκλογές ψηφίζουν όλοι οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι.

 Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α Α’ βαθμού, που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού το επόμενο διάστημα θα αποτελέσουν τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Θα είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος του συνδικαλιστικού κινήματος το επόμενο χρονικό διάστημα απέναντι στην προωθούμενη από την κυβέρνηση αξιολόγηση δομών μέσω της κινητικότητας, που στόχο έχει την μείωση των οργανικών μονάδων στη λογική εφαρμογή της πολιτικής του << επιτελικού κράτους>> αλλά και του νέου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων και κρίσεως  Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων που απαξιώνει την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων  και εισάγει  με αυξημένο βαθμό βαρύτητας τη << συνέντευξη>> .  Η <<συνέντευξη>>  είναι ένα μέτρο που επιτρέπει τις παρεμβάσεις υπέρ των ημετέρων και είναι μακριά από το πάγιο αίτημα των εργαζομένων για αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και κρίσεως Προϊσταμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απέναντι σε όλα αυτά, η μαζική συμμετοχή όλων στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, θα είναι η καλύτερη απάντηση.

            Οι εργαζόμενοι στις απομακρυσμένες Δημοτικές και  Κοινοτικές  Ενότητες  του Δήμου Λέσβου για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα (που είναι υποχρεωτικό) θα διευκολυνθούν από τους κατά τόπους Γεωγραφικούς  Αντιδημάρχους οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από σχετική  Απόφαση του Δημάρχου (με τον υπ. αρ. 65812/22-11-2016).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Π.ΚΑΤΣΑΝΗΣ            ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ