Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της ΑΜΘ για την ευλογιά των προβάτων στην Λέσβο

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της ΑΜΘ μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων, στις 9 Δεκεμβρίου, στη Μυτιλήνη.


Η περιφερειακή Κτηνιατρική Διεύθυνση ανακοίνωσε μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του νοσήματος στην περιφέρεια ΑΜΘ, στα οποία περιλαμβάνονται απαγορεύσεις στη μετακίνηση ζώντων ζώων, ζωοτροφών και χορτονομών στο νησί. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή εάν παρατηρηθεί παντελής έλλειψη χορτονομών στη Λέσβο και καταστούν αναγκαίες οι αποστολές, θα πρέπει να δοθούν εγκρίσεις από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και να τηρηθούν τα μέτρα απολύμανσης των οχημάτων μεταφοράς. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που αγόρασαν ή πούλησαν ζώα από ή σε εκμεταλλεύσεις της Μυτιλήνης κατά το διάστημα των δύο τελευταίων μηνών, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τις κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες θα παρακολουθούν τις συγκεκριμένες εκτροφές για τουλάχιστον 21 ημέρες.


Πηγη ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ