Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές των εργαζομένων στον Δήμο Λέσβου για την εκλογή υπηρεσιακών συμβουλίων

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές των εργαζομένων στον Δήμο


Την ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 πραγματοποιήθηκαν οι  Αρχαιρεσίες για την εκλογή δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στo Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. Λέσβου.

            Συγκεκριμένα για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Μονίμων Υπαλλήλων) αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:

            Ψήφισαν:         344
            Έγκυρα:          324
            Άκυρα-Λευκά:  20

Έλαβαν:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.: 181 ψήφοι (57%)
ΠΝΟΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.: 126 ψήφοι (38%)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΑΣ).: 16 ψήφοι (5%)
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ.: 1 ψήφο
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:0 ψήφοι
Από την παράταξη της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» εκλέγεται ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 159 ψήφους με αναπληρώτρια την ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΒΡΟΓΛΟΥ και από την παράταξη «ΠΝΟΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» εκλέγεται ο ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με 34 ψήφους με αναπληρωτή τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΠΙΠΠΑ.


Για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:
           
            Ψήφισαν:         83
            Έγκυρα:          71
            Άκυρα-Λευκά:             12
Έλαβαν:
«ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».: 71 ψήφοι

Από την παράταξη της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.» εκλέγεται η ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με 26 ψήφους και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ με 23 ψήφους με αναπληρωτές τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ.