Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ( ΠΕ.Σ.Δ.Α. ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητές: Α) κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.


                   Β): κ. Γεώργιος Λεμονός Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίου.