ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το «Σάρλιζα» στη Θερμή Λέσβου

Ανακοίνωση από τον Χ. Αθανασίου Βουλευτής Νομού Λέσβου – Νέα Δημοκρατία


Μετά από πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια και συνεχείς προσπάθειες,  αποκτά σάρκα και οστά  η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2014 και αφορούσε την «Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «Σάρλιζα» στη Θερμή Λέσβου, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ., στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την με αριθμό 280/1-12-2016 πράξη του εγκρίνει την υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω δύο φορέων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιτέλους, ένα μνημείο – σύμβολο της Λέσβου, με την υλοποίηση της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.