Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ΣΑΡΛΙΤΖΑ για 25 χρόνια- Η Γενική Γραμματέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συναντήθηκε χθες με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Μαρία Βλαζάκη


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συναντήθηκε χθες με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Μαρία Βλαζάκη, με αντικείμενο της συνάντησης την προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης που αφορά στην παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «ΣΑΡΛΙΤΖΑ» που βρίσκονται στη Θερμή Λέσβου. 

Η Γενική Γραμματέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, στην ιδιοκτησία του οποίου είναι το παραχωρούμενο ακίνητο.

Ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία της σύναψης της προγραμματικής αυτής σύμβασης που σκοπό έχει τη διάσωση, ανάδειξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων των θερμοπηγών και του κτιρίου του «ΣΑΡΛΙΤΖΑ» από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γεγονός που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και στην προώθηση του ιαματικού τουρισμού στο Βόρειο Αιγαίο.

Η παραχώρηση αφορά χρονικό διάστημα 25 ετών από την ημερομηνία υπογραφής. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι φορέας υλοποίησης των μελετών που αφορούν: α) στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτήρα και β) στη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων  του οικοπέδου.

Φορέας λειτουργείας διαχείρισης, και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα 25 ετών ορίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αριθμός απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 97/2015) προβλέπεται η προώθηση της χρηματοδότησης του έργου με προεκτιμώμενο προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό οι 705.000 θα αναλύονται ως εξής:

1) 300.000,00 ευρώ  από το κατ’ ελάχιστο ετήσιο κόστος απόδοσης προς το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Α.Υ. (δηλαδή 12.000 ευρώ για 25έτη), σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4315/2014.

2) 375.000,00 ευρώ  προεκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση της Α’ φάσης που αφορά στη «συντήρηση των κτιριακών υποδομών ιαματικών λουτρών Θερμής» το οποίο επιμερίζεται ως εξής :

2.1) 315.000,00 ευρώ από τις  πιστώσεις του έργου «Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών Ιαματικών Λουτρών Θερμής» της ΣΑΕΠ088 (με αριθμό έργου 2016ΕΠ08800008) με αντίστοιχη εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πρόβλεψη πίστωσης έτους 2016:  50.000,00 ευρώ.

2.2) 60.000,00 ευρώ που θα διατεθούν από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Α.Υ. και στο οποίο περιορίζεται η οικονομική συμμετοχή του στην υλοποίηση των έργων.

3) 30.000,00 ευρώ που θα διατεθούν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είτε με ανάλογη τροποποίηση του ΠΔΕ (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο) είτε από τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Γυναικείου και Ανδρώου Ομαδικού Λουτήρα και  στη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου.

Για την υλοποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η σύσταση κοινής πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του έργου, με τρία μέλη εκπροσώπους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ένα από το Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ και ένα εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμική και χρηματοδοτική δυνατότητα ώστε το «ΣΑΡΛΙΤΖΑ» να ξαναγίνει πόλος ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.


Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τοπικών φορέων, αναλαμβάνουμε αυτή την προσπάθεια, θεωρώντας ότι ο στόχος είναι πιο σημαντικός από τις όποιες δυσκολίες του εγχειρήματος».