Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για τα Αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για το έτος 2017

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017


Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2016 και λήξης η 31η Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) η στην Δ/νση πρόνοιας της ΠΕ Βορείου Αιγαίου. 

Τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο ειναι : 

Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). 

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

 Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. 

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2015)


Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας