Τροποποιείται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς ένταξη Νέων Γεωργών 2016

Τροποποιείται η πρόσκληση 


Τροποποιείται η με αριθμ. 8837/14-10-16 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-16) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1-Εγκατάσταση Νέων Γεωργών για το έτος 2016»  ως εξής:

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά τις 9-01-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες της Τροποποίησης της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( http://www.pvaigaiou.gov.gr