1,6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» τα εξής έργα:


«Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης– εξοπλισμός Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Χίου και Οινουσσών», προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ.

«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Τα έργα αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και στόχο έχουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τα μέσα των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Χίου και Οινουσσών καθώς και των Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Με την αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνουμε τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών και αναβάθμισης του εξοπλισμού των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο και στις Οινούσσες, ώστε να εξακολουθήσουν να παρέχουν υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου υπηρεσίες στους μαθητές και μελλοντικούς ναυτικούς της χώρας μας. Επίσης, υποστηρίζουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την προμήθεια  σύγχρονου εξοπλισμού, συνδράμοντας ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής».