Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις της 1ης πληρωμής που είναι ενταγμένοι στη δράση «Βιολογική Γεωργία-5ετία»

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις της 1ης πληρωμής

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία», ότι αναρτήθηκαν χθες Πέμπτη 29-12-2016 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για το έτος εφαρμογής 2014 οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής. Οι δικαιούχοι είναι 895 με συνολικό ποσό πληρωμής 3.006.452,47 ευρώ και οι απορριπτόμενοι 81 με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης.

Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής και του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Επίσης, έχουν αποσταλεί, από την προηγούμενη εβδομάδα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης  ήτοι μέχρι την Πέμπτη 5-1-2017.    
   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.