Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Λέσβο

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων  περιόδου 2016-2017

                                                                               
Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  της  Π.Ε. Λέσβου ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές,  ότι για την αμπελοοινική  περίοδο 2016-2017,  πρόκειται να υλοποιηθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων.
              
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  έως και  τις 30 Νοεμβρίου 2016 στη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  (Καραντώνη  2, Μυτιλήνη)  και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής. Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί οι οποίοι:

Κατέχουν αμπελοτεμάχια που είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Ενίσχυση, έχουν υποβάλει δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια και είναι σε καλή γεωργική κατάσταση.

Κατέχουν δικαιώματα αναφύτευσης από παλαιότερες εκριζώσεις αμπελιών (που έγιναν μέχρι 31-12-2015)  και τα οποία δεν έχουν λήξει.

Κατέχουν δικαιώματα τα οποία έλαβαν από το Εθνικό Αποθεματικό μέχρι τις 31-12-2015.
              

Τα μέτρα ενίσχυσης αφορούν εκρίζωση και αναφύτευση, φύτευση και βελτίωση  τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση).  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565.