Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ορισμό δειγματολήπτη για εξαλίευση οστράκων από τον κόλπο Καλλονής Λέσβου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Προκειμένου να είναι δυνατή η αλίευση οστράκων από τον Κόλπο Καλλονής Λέσβου, πρέπει να εξευρεθεί εξειδικευμένος δύτης που να διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αλιεία οστράκων και την προσκόμισή τους στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ώστε στη συνέχεια να γίνεται η αποστολή των δειγμάτων αυτών σε εργαστήρια για έλεγχο ύπαρξης βιοτοξινών και τοξικού φυτοπλαγκτού, μικροβιολογικές εξετάσεις και έλεγχο ύπαρξης βαρέων μετάλλων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε μέχρι και την 10η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους να κατατεθούν προσφορές από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι ο δειγματολήτπης θα πρέπει:

1.Κάθε Δευτέρα να προσκομίζει 5 κιλά χάβαρα, 5 κιλά κυδώνια, 5 κιλά καλόγνωμες και 2 φιάλες θαλάσσιο νερό των 500 ml.
2.Μια φορά το μήνα – ημέρα Δευτέρα- 3 κιλά χάβαρα, 3 κιλά κυδώνια και 3 κιλά καλόγνωμες.
3.Μία φορά το εξάμηνο – ημέρα Δευτέρα- 5 κιλά Χάβαρα, 5 κιλά κυδώνια και 5 κιλά καλόγνωμες.

Ανάλογα με τα εργαστηριακά ευρήματα θα υπάρχουν επαναληπτικές δειγματοληψίες οι οποίες σήμερα είναι ακαθόριστες και θα καθορίζονται από την Υπηρεσία μας ύστερα από γραπτή εντολή.


Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 22510-47427 και 22510-42236.