Ορίστηκαν οι συντονιστές για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων- 5 συντονιστές στην Λέσβο

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι  συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας και των νησιών.


Συνολικά τοποθετούνται 41 συντονιστές από τους οποίους 7 για τη Λέσβο , τη Χίο και τη Σάμο.   

Οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί κάτι που για φέτος θα γίνει απευθείας από το υπουργείο παιδείας με συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι συντονιστές θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την επόμενη εβδομάδα και όταν τοποθετηθούν στις θέσεις τους αναπληρωτές αφού πρόκειται για μόνιμους εκπαιδευτικούς και εν συνεχεία θα προχωρήσουν στην καταγραφή των παιδιών στις δομές ευθύνης τους και σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και το Υπουργείο, θα επιλεγούν οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ.

Για τη Λέσβο ορίστηκαν η Όλγα Ορφανίδου  και  η Βασιλική Μπουρατζή στον Καρά Τεπέ, η Ειρήνη Αντωναράκου   και ο Διονύσης Παύλου στη Μόρια και  η Μαρία Περδικούρη  στην «Ηλιακτίδα όσον αφορά τη Λέσβο και  η Δάφνη Παναγιώτου στο κέντρο ταυτοποίησης της Σάμου και η Σεβαστή Παίδα στο κέντρο της ΒΙΑΛ στη Χίο.


Οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων

Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός.

Οι ΣΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:

α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,
β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,
γ) στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια,
δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων,
ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών.Πηγη ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ