Ένα νέο μοντέλο περιφερειακής οργάνωσης ζήτησε η Χριστιάνα Καλογήρου μιλώντας στο συνέδριο της ΕΝΠΕ

Την ανάγκη ενός νέου μοντέλου περιφερειακής οργάνωσης, αλλά και οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης, επεσήμανε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και Ταμίας της ΕΝΠΕ κα. Χριστιάνα Καλογήρου μιλώντας στο 4ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.


Η Περιφερειάρχης είπε ότι η ανάγκη αποσαφήνισης του χαρακτήρα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και εναρμόνισης της νομοθεσίας με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, ώστε να διευκρινιστεί αν μιλάμε για Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, για ένα ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ή για ένα καθαρό επίπεδο περιφερειακής διακυβέρνησης, σημειώνοντας:

«Είναι πλέον η ώρα που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να διεκδικήσουμε την άμεση υλοποίηση ενός νέου μοντέλου περιφερειακής οργάνωσης και αποκεντρωμένης λειτουργίας, που δεν θα αποτελεί τροχοπέδη στη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, μέσω του νέου θεσμικού ρόλου που μπορούν να αναλάβουν οι Περιφέρειες».

Η κα. Καλογήρου επισημαίνοντας ότι η εμπειρία από το προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα και η συνεχιζόμενη πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, αλλά και η αντικειμενική αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, αναδεικνύει την ανάγκη ενός νέου μοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης, αλλά και οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης, και τόνισε:


«Στην εξέλιξη του κρίσης η οποία λαμβάνει πλέον διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες συνεργασίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών γίνονται ακόμη πιο επιτακτικές, καθώς πρέπει με οργανωμένο σχέδιο να αντιμετωπιστούν σύνθετα προβλήματα μακρόχρονης παραμονής, αλλά και αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας».