Με λουκέτο κινδυνεύουν το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λέσβου-Ερώτηση Αθανασίου

Δελτίο Τύπου


Αβέβαιο είναι το μέλλον για 700 ωφελούμενους συνδημότες μας καθώς από την 1η Νοεμβρίου λήγει η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι δομές αυτές, όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λέσβου, κινδυνεύουν με λουκέτο καθώς απαιτούνται περίπου έξι μήνες μέχρι την έγκριση των νέων αντίστοιχων δομών που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

“Στον αέρα” βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις παραπάνω δομές οι οποίοι όχι μόνο παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις μήνες, δηλαδή από την ημέρα της τελευταίας παράτασης των συμβάσεών τους η οποία δόθηκε προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά κινδυνεύουν και με ανεργία.

Για το θέμα αυτό, ο βουλευτής Νομού Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ζητώντας από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την παράταση της λειτουργίας του προγράμματος των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας έως την πραγματική έναρξη λειτουργίας τους στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, την καταβολή των καθυστερούμενων αμοιβών των εργαζομένων και την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των δομών στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ακολουθεί το κείμενο τις ερώτησης:

Σύμφωνα με έγγραφο (Δ23/46119/3718/10-10-2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «η καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης των Δομών Φτώχειας από το εθνικό σκέλος  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, η λειτουργία των Δομών Φτώχειας, εντάσσεται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Επειδή εκατοντάδες εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας παραμένουν απλήρωτοι για τέσσερις και πλέον μήνες,

Επειδή η διαδικασία ένταξης των Δομών Φτώχειας στα ΠΕΠ των Περιφερειών σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί,

Επειδή από 1ης Νοεμβρίου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μπει λουκέτο σε 168 Κοινωνικές Δομές που εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερα από 118.000 άτομα σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια, κέντρα υποδοχής αστέγων και γραφεία διαμεσολάβησης,

Επειδή το πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στην αντιμετώπιση της φτώχειας,
Επειδή ήδη από το τέλος του 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά και η αντίστοιχη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας εξήγγειλαν και υλοποίησαν το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 66 Δήμοι, 51 ΜΚΟ, 10 ΝΠ ΟΤΑ, 16 Φορείς του Δημοσίου και 23 Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία δομών όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέγων, τα συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, οι δημοτικοί λαχανόκηποι και η τράπεζα χρόνου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός

Πότε σχεδιάζετε να καταβάλετε τις καθυστερούμενες αμοιβές των εργαζομένων;

Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των Κοινωνικών Δομών στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα οι προσκλήσεις και οι υποβολές των σχετικών προτάσεων;


Προτίθεστε να παρατείνετε τη λειτουργία του προγράμματος των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας έως την πραγματική έναρξη λειτουργίας τους στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020;